Valstybės tarnybos departamente pasirašytas memorandumas

Valstybės tarnybos departamente pasirašytas memorandumas

Valstybės tarnybos departamente pasirašytas memorandumas dėl informacijos apie konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojo bei konkursus į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas sklaidos

Š.m. spalio 1 d. Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos pasirašytas memorandumas „Dėl informacijos apie konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojo pareigas bei konkursus į
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas sklaidos”.

Memorandumą pasirašė Valstybės tarnybos departamento direktorius Gediminas Miškinis, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti
direktoriaus funkcijas, Alvyda Pupkovienė, „CV-Online LT“ vadovė Danguolė Augustinienė, „CVMarket.lt“ rinkodaros vadovė Raimonda Tatarėlytė ir „Verslo žinių“, valdančių „cv.lt“, Skaitmeninių produktų vadovė Diana Varanavičė.

Pagrindinis memorandumo tikslas – visuomenei suteikti kuo daugiau
informacijos apie Valstybės tarnybos departamento organizuojamus konkursus į įstaigų vadovų, karjeros valstybės tarnautojų bei atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas ir taip pritraukti kuo daugiau pretendentų, iš kurių būtų atrenami tinkamiausi užimti valstybės tarnautojo pareigas.

„Informacinė sklaida yra labai svarbi ir reikalinga. Šiuo metu mes turime
penkias tikslines grupes, į kurias orientuojamės daugiausiai. Tai yra patys
valstybės tarnautojai, kurie migruoja kaitumo būdu iš vienos įstaigos į
kitą, dalyvauja naujuose konkursuose. Toliau yra norintys keistis ir
ateinantys dirbti į valstybės tarnybą iš verslo. Taip pat – norintys ateiti
į valstybės tarnybą jaunimas, be to, svarbi informacinė sklaida su
žiniasklaida ir visuomene“, – teigė Valstybės tarnybos departamento
direktorius Gediminas Miškinis.

„Verslo žinių“ Skaitmeninių produktų vadovė Diana Varanavičė pabrėžė
bendradarbiavimo svarbą siekiant padėti viešajam sektoriui pritraukti
geriausius pretendentus. „CVMarket.lt“ rinkodaros vadovė Raimonda Tatarėlytė akcentavo, kad „sprendžiant iš atgalinio darbo ieškančiųjų ryšio, valstybės tarnybos darbo pasiūlymų poreikis yra. Taip pat viešojo sektoriaus bei darbo portalų bendradarbiavimas ne tik padidins potencialią pasiūlymus pamačiusią auditoriją, bet ir leis abiejoms pusėms rasti tinkamiausius techninius sprendimus, pagreitinančius kandidatavimą bei tinkamų darbuotojų suradimą”.

Tuo tarpu Danguolė Augustinienė akcentavo, kad Valstybės tarnybos
organizuojamų konkursų sklaida privataus verslo karjeros portaluose gali
padėti į siūlomas valstybės tarnautojo pozicijas pritraukti platesnę ir
įvairesnę auditoriją.

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotoja Alvyda
Pupkovienė teigė, kad Valstybės tarnybos departamento iniciatyva pasirašytas memorandumas suteiks galimybę pasiekti platesnę auditoriją ir rasti taip trūkstamus informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) specialistus, kurių poreikis rinkoje nuolat auga, be to, paskatinti juos įsilieti į viešajame sektoriuje dirbančių specialistų gretas. IRT programas baigusių
absolventų skaičius didėja, tačiau valstybės tarnyboje, kaip ir kituose
sektoriuose, jaučiamas jų trūkumas. Pasitelkę atvirų duomenų įrankius
ketiname atverti viešojo sektoriaus duomenis, kurie bus panaudoti
informacijos apie organizuojamus konkursus ir atrankas sklaidai.

Prie šio memorandumo gali prisijungti įmonės, įstaigos ir organizacijos,
veikiančios tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir užsienio valstybėse,
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, suinteresuotos šio
memorandumo pagrindinių tikslų įgyvendinimu, pateikiant rašytinį prašymą Valstybės tarnybos departamentui.

Komentarai išjungti.