A. SYSAS: KELKIM TARNAUTOJŲ POLITINĮ PASITIKĖJIMĄ, NEORGANIZUOJANT JŲ ATLEIDIMO

A. SYSAS: KELKIM TARNAUTOJŲ POLITINĮ PASITIKĖJIMĄ, NEORGANIZUOJANT JŲ ATLEIDIMO

Siūloma numatyti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas procedūrą, neorganizuojant jų atleidimo iš einamų pareigų ir naujo priėmimo į kitas pareigas.

Tai numatančias Valstybės tarnybos įstatymo pataisas Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas.
Pagal projektą, „politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo rašytiniu prašymu, suderintu su jį pasirinkusiu valstybės politiku (politikais) ar kolegialia valstybės institucija, jis gali būti perkeltas į kitas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje į šias pareigas priimančio asmens sprendimu, jeigu pretendentas atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus“.
A. Sysas taip pat siūlo panaikinti pakaitinio valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas laikotarpio apibrėžtumą; praplėsti karjeros valstybės tarnautojų ir įstaigų vadovų tarnybinį kaitumą reglamentuojančias nuostatas, įtraukiant politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir taip nustatant jų tarnybinio kaitumo galimybę.
„Galiojančiose nuostatose yra numatytas pakaitinio valstybės tarnautojo priėmimas į pareigas apibrėžtam laikotarpiui, tačiau praktika rodo, jog tam tikrais atvejais šis laikotarpis yra per trumpas ir reikalauja pakartotinio procedūrų organizavimo. Dabartinėje Valstybės tarnybos įstatymo redakcijoje nustatytos karjeros, statutinių valstybės tarnautojų, taip pat diplomatų perkėlimo į kitas pareigas procedūros, tačiau nėra aptartos tokios procedūros politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų atžvilgiu. Taip pat nėra numatytas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų tarnybinis kaitumas“, – sako A. Sysas.
Seimo vicepirmininkas siūlo suderinti Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas su Darbo kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis garantijas sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams.
„Dabartinėse nuostatose nėra numatytos garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe valstybės tarnautojams“, – sako A. Sysas.

Jo manymu, įstatymo pataisų įgyvendinimas biudžeto lėšų nepareikalaus. Priešingai, anot A. Syso, priėmimas naujų nuostatų, susijusių su politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų perkėlimu, neorganizuojant naujo jų priėmimo į pareigas, leis sutaupyti tiek finansinių, tiek žmogiškųjų išteklių.

Skaitykite daugiau:
Sysas: kelkim valstybės tarnautojų politinį pasitikėjimą, neorganizuojant jų atleidimo – Naujienų portalas | Alfa.lt
http://www.alfa.lt/straipsnis/15079700/Sysas..kelkim.valstybes.tarnautoju.politini.pasitikejima..neorganizuojant.ju.atleidimo=2013-02-11_10-20/#ixzz2KfIrlajf

 
 
ELTA

Komentarai išjungti.