ĮGALIOTINIŲ TARYBOS POSĖDIS

ĮGALIOTINIŲ TARYBOS POSĖDIS

Lapkričio 22 d. Trakuose, viešbutyje „Trasalis“ įvyko Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos Įgaliotinių tarybos posėdis.

Posėdžio metu pirmininkė Irena Petraitienė pateikė pranešimą apie LVTPS veiklą 2013 metais. Įgaliotiniams pateikta Kontrolės komisijos 2013 m. sausio-spalio mėn. ataskaita. Renkamas LVTPS valdybos narys. Iš dviejų kandidatų Valdybos nare išrinkta Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Giedrė Stonienė.
Apie bendravimo kultūrą ir derybų meną kalbėjo doc. dr. Tomas Butvilas. LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė pateikė informaciją apie numatomą LR Darbo kodekso kai kurių straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo įstatymo projektą, 2013 m. birželio 28 d. įsigaliojusias Profesinių sąjungų įstatymo pataisas. Teisininkė kalbėjo ir apie darbo ginčų komisijų darbą, profesinių sąjungų reprezentatyvumo bei profesinių sąjungų padalinio reglamentavimo projektą.


 

LVTPS informacija
 

Komentarai išjungti.