LIETUVOJE VIEŠĖJO EPSU TUNED DELEGACIJA

LIETUVOJE VIEŠĖJO EPSU TUNED DELEGACIJA

Š.m. gruodžio 5 d. Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga sulaukė svečių, profesinių sąjungų atstovų, iš daugelio Europos Sąjungos šalių, kurie yra EPSU TUNED delegacijos nariai.

Susitikime dalyvavo LPSK generalinė sekretorė J. Matuizienė, kuri svečiams pateikė informaciją apie LPSK veiklą. LVTPS visuomeninė patarėja Rasa Šidlauskaitė  svečius supažindino su Lietuvos socialine ekonomine padėtimi. Vėliau buvo diskutuojama apie Europos Sąjungos Centrinės valdžios administracijos Socialinio dialogo komiteto vykdomą veiklą. Diskusijose dalyvavo EPSU Nacionalinio administravimo komiteto vadovas Jean-Paul DEVOS, Nadja Salson-TUNED koordinatorė, LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė bei kitų šalių profesinių sąjungų atstovai.
Gruodžio 6 d. EPSU (TUNED) profesinių sąjungų delegacija karu su Europos Sąjungos darbdavių EUPAN (Europos viešojo administravimo tinklas) atstovais dalyvavo bendrame Generalinių direktorių ir TUNED susitikime Crowne Plaza Vilnius viešbutyje. Renginį vedė Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius Paulius Skardžius. Apie atliktą lyginamąją apklausą žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais pateikė Sari Lehkonen – Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) suinteresuotųjų  šalių santykių ir atrankos valdymo vadovė. Pranešimą apie motyvaciją ir personalo įtraukimą į viešąjį administravimą pateikė Vytauto Didžiojo universiteto Prof. Dr. Saulius Pivoras. Prezentaciją apie Europos Sąjungos Centrinės valdžios administracijos Socialinio dialogo komiteto veiklą 2013 metais pateikė EPSU TUNED koordinatorė Nadja Salson. Vyko diskusijos. Susitikimo pabaigoje prezentaciją apie Graikiją, kuri 2014 metais pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos  Tarybai, pateikė Nikos Archontas, atstovas iš Graikijos administracinių reformų ir valdžios institucijų ministerijos.
Tai buvo paskutinis, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai, renginys Lietuvoje.

 

 
LVTPS informacija

Komentarai išjungti.