VANDUO ir SANITARINĖS PASLAUGOS yra ŽMOGAUS TEISĖ!

VANDUO ir SANITARINĖS PASLAUGOS yra ŽMOGAUS TEISĖ!

Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU), rengia parašų rinkimo akciją, kurios tikslas – visoje Europos Sąjungoje surinkti milijoną piliečių parašų.

Parašų rinkimo akciją planuojama pradėti balandžio pabaigoje, kai tik iniciatyva bus registruota Europos Komisijoje. Akcija truks visus metus iki 2013 balandžio.

Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU – www.epsu.org) narės yra keturios Lietuvos profesinių sąjungų federacijos: Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija.

Jums pateikiame EPSU paruoštą informaciją lietuvių kalba. Ji universali, visų Europos Sąjungos tautų kalbomis bus paskelbta šia saityno prieiga: www.right2water.eu ir startuos kovo 22 d. Pasaulinės vandens dienos proga.

Vanduo – visuomenės gerovės pagrindas, o ne vartojimo prekė! Su tokiu šūkiu iniciatyvūs piliečiai kreipiasi į Europos komisiją, siūlydami išleisti įstatymą, kuriuo būtų įgyvendinama, Jungtinių Tautų pripažinta žmogaus teisė į naudojimąsi švariu vandeniu, reglamentuojantį visuotinį vandens tiekimą ir sanitarinį vamzdynų valymą, kaip svarbiausią viešojo sektoriaus paslaugą.

ES įstatyme turėtų būti numatytas reikalavimas, kad vyriausybės užtikrintų pakankamą visų gyventojų aprūpinimą švariu geriamu vandeniu ir sanitarinį vamzdynų valymą už prieinamą kainą.

Reikalaujame, kad:
1.ES institucijos ir šalys narės būtų įgaliotos užtikrinti visų gyventojų teisę naudoti švarų geriamą vandenį.

2. Vandens tiekimas ir vandens šaltinių naudojimas nebūtų „vidinės rinkos taisyklių“ objektas, vandens tiekimo paslaugų nepaliestų kainų liberalizavimu.

3. ES didina pastangas siekdama įgyvendinti visuotinio aprūpinimo švariu geriamu vandeniu principą.

Europos piliečių iniciatyvos „Vanduo ir sanitarinės paslaugos – žmogaus teisė! “ (aiškinamasis pranešimas).
 

PASIRAŠYK!
www.right2water.eu

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.