ŠVEDIJA – GEROVĖS VALSTYBĖ

ŠVEDIJA – GEROVĖS VALSTYBĖ

Daugelį metų graži draugystė sieja Lietuvos valstybės tarnautojų (LVTPS)  ir Švedijos valstybės tarnautojų (ST) profesines sąjungas.

Šių metų gegužės 28–31 dienomis, Švedijos ST pakvietė LVTPS pirmininkę Ireną Petraitienę atvykti į suvažiavimą Stokholme.
Suvažiavimo darbe dalyvavo ir visus dalyvius pasveikino Švedijos premjeras Frederik Reinfeldt.
Renginio metu pateikta Švedijos ST veikla ir darbų kryptys, ST prioritetai, dalyvavimas tvirtinant šalies bei tarptautinius sprendimus, ginant profesinių sąjungų teises, ST įtaka šalies demokratijos raidoje. Išrinkta nauja ST valdyba, prezidentė, ja tapo Britta  Lejon  ir pavaduotojai.
Visi suvažiavimo dalyviai buvo aktyvūs, geros nuotaikos. Premjeras ir profsąjungininkai kalbėjo apie šalies, profesinės sąjungos, savo veiklos perspektyvas.
Nuoširdžiai visiems pavydėjau, nes jų perspektyvos tikrai geros. Švedija – ta valstybė, kuri labiausiai rūpinasi žmogaus gerove ir gyvenimo kokybe. Natūralu, kad ten gyvenantys žmonės yra vieni laimingiausių pasaulyje. Šioje šalyje labai mažai skurstančių, o vidutinė gyvenimo trukmė – vyrų-77,1 metai, moterų-81,9 metai, mažas vaikų mirtingumas (2-a vieta pasaulyje), geras aprūpinimas gyvenamuoju plotu, pensijomis.
Iš 8,86 mln. Švedijos gyventojų 4,3 mln. – dirbantys, iš jų 50% yra moterys.
Profsąjungos narių skaičius didelis, nors nuo 1986 m. jis sumažėjo iki 81%. Dauguma privačių darbdavių priklauso Švedų darbdavių konfederacijai (SAF).
Dėl darbo užmokesčio tarpusavyje tariasi darbdavių konfederacijos ir profesinės sąjungos arba kompanijos administracijos su dirbančiųjų atstovais.
Profsąjungos ir darbdaviai itin stengiasi pagerinti darbo saugumą ir aplinką. Siekdama garantuoti darbą visiems žmonėms, Švedijos Vyriausybė jau seniai aktyviai rūpinasi darbo rinkos klausimais. Lyginant su kitomis šalimis, bedarbių skaičius Švedijoje – mažas.
Todėl nuoširdžiai jiems pavydėjau, kad susikūrė gerovės valstybę, kad jų Vyriausybei ne tas pats, kaip gyvena šalies žmonės.
Bet mes juk patys kalti, kad turim tokią Vyriausybę ir Seimą, kuri priėmė tik sau palankius įstatymus, kad neturim stiprių profesinių sąjungų, kurios rūpintųsi dirbančiųjų gerove, kad leidžiam sau mokėti vergišką atlyginimą už darbą ir tylim, kai  ministrams ir Seimo nariams, gaunantiems net 10 kartų didesnį atlyginimą, leidžiam jį didinti, kad leidžiam šalyje klestėti korupcijai ir melui, kad leidžiam nusižeminti ir ilgus metus pasmerkti savo vaikus, o gal ir anūkus gyventi tokioj pat neteisybėj , be rūpesčio dirbančiu žmogumi.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.