VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAI BIUDŽETUI „DOVANOJO“ NET MĖNESIO DARBO UŽMOKESTĮ

VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAI BIUDŽETUI „DOVANOJO“ NET MĖNESIO DARBO UŽMOKESTĮ

Viešojo sektorius darbuotojai jau dvejus metus gyvena prievartinių Kalėdų nuotaikomis – nepaisant kuklių asmeninių pajamų, valstybei dovanojamas net mėnesio darbo užmokestis.
“Komisariatams išsiuntinėti raštai stabdyti visas įstatymais numatytas išmokas. Net butpinigius uždrausta mokėti, o neapmokamos atostogos pasirinkta kaip pagrindinė priemonė biudžeto skylėms lopyti. Toks būdas taupyti darbuotojų sąskaita praktikuojamas ir kitose ministerijose”, – sakė Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos vadovė Loreta Soščekienė.
Siekiant stabilizuoti finansinę padėtį Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) padaliniams uždrausta siūlyti paaukštinti darbuotojus, perketi juos į kitas pareigas, kas galėtų iššaukti didesnį lėšų poreikį darbo užmokesčiui. Visiems darbuotojams nurodyta dar bent po dvi dienas išeiti neapmokamų atostogų, nes departamentas siekia baigti metus su mažesniais įsiskolinimais.
Iki 2010 metų rugsėjo 15 dienos policijos įstaigose nemokamų atostogų ėjo 2378 darbuotojai, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje – kiekvienas darbuotojas po 10 dienų, tačiau to nepakako finansinei padėčiai stabilizuoti.
Pasak profesinių sąjungų, atstovaujančių įvairių sričių su valstybės biudžetų susijusių įstaigų darbuotojams, prievartinės neapmokamos atostogos virto atviru valstybės plėšikavimu, prisidengiant ekonominiu sunkmečiu.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų (vaikų darželių) ir neformaliojo ugdymo įstaigų (muzikos, dailės mokyklų ir pan.) darbuotojai nemokamų atostogų, trunkančių nuo kelių savaičių iki mėnesio, varomi nuolat.
“Bendrojo lavinimo mokyklose iki šiol nemokamai atostogaudavo tie darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš mokyklą įsteigusios savivaldybės biudžeto. Tai yra, techninis personalas. Dabar neapmokamai atostogauti pradedami varyti ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, kuriems atlyginimai mokami iš mokinio krepšelio lėšų”, – sakė Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius.
Maža to, mokytojai verčiami neapmokamų atostogų metu dirbti arba iš jų reikalaujama nurodyti, kada jie atidirbs už neapmokamas atostogas.
“Vadinčiau tai dviguba neteisybe, nes žmonės verčiami eiti neapmokamų atostogų, kurių metu jie netenka visų socialinių garantijų, ir prievartinių atostogų metu dar reikalaujama dirbti. Valstybė kaip darbdavys šiuo atveju pažeidžia visus mums žinomus su darbo santykiais susijusius teisės aktus”, – sakė Audrius Jurgelevičius. Pasak profesinės sąjungos vadovo, tie pedagogai, kurie mėgina protestuoti, dažnai patiria represijas.
“Labai visi esame pasipiktinę, nes atlyginimai sumažinti nuo 2009 metų pradžios ir tokie išliks dar mažiausiai metus, o neapmokamų atostogų varomi visi iš eilės, tiek valstybės tarnautojai, tiek dirbantys pagal darbo sutartis. Vienose savivaldybėse šis reiškinys masinis,  kitose – epizodinis”, – pasakojo Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.
Profesinės sąjungos atliktos apklausos duomenimis, Biržų rajono savivaldybės darbuotojai šiais metais nemokamai atostogavo 565 dienas, Druskininkų savivaldybės darbuotojai – 530 dienų ir atostogaus dar 440 dienas. Plungės savivaldybėje visi darbuotojai šiemet nemokamai atostogavo po 6 dienas, Skuodo savivaldybėje – po 13 dienų, Kultūros paveldo centro darbuotojai valstybei dovanojo po 12 dienų, Telšių savivaldybės darbuotojai – po 21 dieną, Šiaulių savivaldybės darbuotojai – po 10 dienų, Mažeikių – po 23 dienas, Jurbarko – po 12 dienų.
Su turimu mokos fondu be neapmokamų atostogų šiemet išsivertė tik Jonavos, Raseinių, Marijampolės, Šilutės, Alytaus, Kupiškio, Rietavo ir Molėtų savivaldybės.
Kalvarijų ir Prienų savivaldybėse nemokamai atostogavo tik didžiausius atlyginimus gaunantys darbuotojai – administracijos vadovai ir vicemerai, Visagino savivaldybėje atostoginių negavo visi, gaunantys didesnį nei minimalų atlyginimą.  
 
LŠPS, VRSPS, LVTPS
informacija

 
 

Komentarai išjungti.