VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ DIENA

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ DIENA

Birželio 23 dieną yra minima Pasaulio viešųjų paslaugų diena.

 

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija bei Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, pritardami PSI ir EPSU pozicijai dėl visuomeninių paslaugų svarbos, birželio 23 dieną surengė išplėstinį susitikimą.

Susitikimo dalyvius ypač neramina Europos Sąjungos ir JAV pateikti dabartiniai prekybos ir investicijų susitarimai. Viena iš jų yra TTIP (transnacionalinė prekybos ir investicijų partnerystės sutartis) tarp ES ir JAV, kuri įgalintų transnacionalines kompanijas gauti dar didesnį pelną, užkirstų galimybes ES šalims reguliuoti savo nacionalinę ekonomiką, finansus, pabrangintų visuomenines paslaugas.

PSI ir EPSU yra už lygiavertes, inovatyvias ir klestinčias šalis, kurioms labai svarbu turėti puikias visuomenines paslaugas, kaip sveikatos apsauga, švietimas, vandens tiekimas ir sanitarija. PSI ir EPSU nesutinka, kad visuomeninių paslaugų liberalizavimas atneš naudą paprastiems žmonėms.

Profesinės sąjungos mano, kad visuomeninių paslaugų perdavimas į privačias rankas brangina minėtas paslaugas, blogina jų kokybę, bei išplauna valstybės pinigus į privačias kompanijas, orientuotas pelno gavimui.

Profesinės sąjungos ragina Europos Komisiją ir Europos šalių valdymo organus stiprinti šalių sveikatos apsaugos, švietimo sistemas, komunalines paslaugas ir baigti finansuoti privačias kompanijas. Taip pat nustatyti ir taikyti visoms Europos Sąjungos šalims teisingus ir progresyvius mokesčius vietoj griežto valstybės finansų taupymo, didinti investicijas.

Tai leistų geriau finansuoti mokyklas, ligonines, efektyviau valyti užterštą vandenį, gerinti infrastruktūrą. Svarbu, kad sprendimai būtų priimti demokratiškai.

Lietuvos profesinės sąjungos palaiko PSI ir EPSU pozicijas ir siūlo:

Ne TTIP/TISA/CETA ! Visuomeninės paslaugos turi būti prieinamos kiekvienam piliečiui!

 

Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.