Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjunga pasirašė papildomą susitarimą dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo

Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjunga pasirašė papildomą susitarimą dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo

Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos pirmininkas Konstantinas Bagdanavičius ir Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas pasirašė papildomą susitarimą dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo.

Sutartyje susitarta ir dėl papildomų garantijų profesinės sąjungos nariams.

Profesinės sąjungos nariams nustatoma papildomos dvi apmokamos kasmetinių atostogų dienos. Šios papildomos kasmetinių atostogų dienos turi būti panaudotos per vienerius metus, kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Tokios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos nepriklausomai nuo to, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas jo vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio, atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi teisę pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.

Darbdavys garantuoja einamas pareigas ir nustatytą darbo užmokestį, kai profsąjungos narys ne dažniau kaip du kartus per mėnesį darbo metu išvyksta į sveikatos priežiūros įstaigą arba valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą. Kilus įtarimui dėl piktnaudžiavimo darbdavys turi teisę pareikalauti iš profesinės sąjungos nario pateikti jo apsilankymą sveikatos priežiūros įstaigoje arba valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje patvirtinančius dokumentus.

Nemokamos atostogos iki 3 mėnesių per vienus darbo metus dėl šeimyninių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos profesinės sąjungos nariui Savivaldybės administracijos direktoriaus ir darbuotojo susitarimu.

Susitarta dėl socialinių sąlygų profesinės sąjungos veiklai.

Profesinei sąjungai pagal Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 10 straipsnį kiekvienais metais darbdavys perveda į jos sąskaitą 2000 eurų iš Savivaldybės administracijai skirtų lėšų materialinei, teisinei pagalbai bei organizacinei veiklai vykdyti. Jeigu nevykdomas savivaldybės biudžeto pajamų planas ir nepakanka savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų,  sutarta suma gali būti nemokama.

Profesinės sąjungos veiklai vykdyti nemokamai skiriamos patalpos komiteto posėdžiams, leidžiama naudotis pašto, interneto ryšiais, spausdinimo, kopijavimo aparatais, skeneriu, telefonu ir faksu, kompiuteriu, kanceliarinėmis priemonėmis, Savivaldybės administracijos skelbimo lentomis Savivaldybės administracijos patalpose bei leidžiama skelbti informaciją apie savo veiklą savivaldybės interneto svetainėje.

Profesinei sąjungai iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį, pateikus prašymą 4 kartus per metus suteikiamos nemokamos transporto paslaugas Profesinės sąjungos renginiams Lietuvos Respublikos teritorijoje ne ilgiau kaip 5 kalendorinių dienų laikotarpiui. Tai tik dalis susitarimo.

Daugiau informacijos apie Visagino savivaldybės administracijos ir Visagino administracijos profesinės sąjungos pasirašytą kolektyvinę sutartį galite sužinoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kolektyvinių sutarčių registre.

Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos informacija

Komentarai išjungti.