VISUOTINĖS PROTESTO AKCIJOS GRETOS PLEČIASI. MUS PALAIKO EUROPOS PROFESINĖS SĄJUNGOS.

VISUOTINĖS PROTESTO AKCIJOS GRETOS PLEČIASI. MUS PALAIKO EUROPOS PROFESINĖS SĄJUNGOS.

Prieš prasidedančią protesto akciją „Baudžiavai darbe – NE, darbuotojų garantijų mažinimui – NE“ pradėjo plaukti palaikymo laiškai 

iš Europos profesinių sąjungų.

 

 

Vakar Nordic Inn Šiaurės šalių apdorojamosios ir kasybos pramonės profesinių sąjungų federacijos, vienijančios daugiau nei 1 mln. narių, prezidentas Anders Ferbe ir generalinis sekretorius Jens Bundvad oficialiu laišku kreipėsi į Ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių. 

 

Griežtai prieštaraujama maksimalios darbo laiko savaitės ilginimui iki 60 valandų, išeitinių išmokų ir įspėjimo terminų mažinimo. Darbo 

laiko savaitės ilginimas iki 60 valandų pažeidžia galiojančias ES darbo laiko direktyvas.

Kreipimesi išdėstomi nuogastavimai dėl profesinių sąjungų diskriminacijos susijusios su darbo tarybų, kur profesinių sąjungų narių 

skaičius griežtai ribojamas. 

Profesinių sąjungų laisvė, įskaitant profesinių sąjungų narių laisvę yra pagrindinė teisė, aprašyta TDO 87 konvencijoje.

Taip pat pabrėžiama, kad vykdoma reforma visiškai prieštarauja Ministro pirmininko užsibrėžtiems tikslams dėl darbuotojų apsaugos 

skatinant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

Lankstumas darbo rinkoje turi būti subalansuotos naudojant patikimus ir stiprius saugumo elementas. Profesinių sąjungų dalyvavimas

šiame teisėkūros procese – būtinas. 

Reikalaujama, kad šie teisės aktai būtų panaikinti ir iš esmės pertvarkyti dalyvaujant profesinių sąjungų atstovams. 

Palaikyti Lietuvos profesinių sąjungų protesto akcijoje atvyksta Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė 

Bernadete Segol, Latvijos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Peters Krigers, Vokietijos profesinių sąjungų Verdi atstovai, IndustriAll atstovai. 

Lietuvoje vyksiančio mitingo laiku, Estijoje ir Latvijoje kolegos profsąjungininkai prie Lietuvos Respulikos ambasadų surengs piketus.

 

 

Šaltinis:

www.pramprof.lt

Komentarai išjungti.