VALDYBOS POSĖDIS

VALDYBOS POSĖDIS

Š.m. rugsėjo 24 d. vyko Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos Valdybos posėdis.
Posėdžio metu svarstyti šie klausimai: dalyvavimas rugsėjo 29 dieną profesinių sąjungų rengiamoje protesto akcijoje, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (LVTPS) plėtra, Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių išmokų skyriaus darbuotojų darbo užmokestis, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (LVTPS) Jaunimo centro bei Moterų komiteto veiklos.
Kalbėta apie seminaro suorganizavimą naujai įkurtų profesinių sąjungų vadovams, bendradarbiavimą su Baltarusijos valstybės tarnautojų profesine sąjunga, pritarta Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos narių bado akcijai, į Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (LVTPS) sudėtį priimta Radviliškio rajono valstybinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, aptarti kiti klausimai.
 

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos
informacija

www.valstybestarnautojai.eu

Komentarai išjungti.