VTD konsultuoja: Darbo tarybose – ir valstybės tarnautojai

VTD konsultuoja: Darbo tarybose – ir valstybės tarnautojai

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui, į darbo tarybas gali būti renkami ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos departamentas primena, kad iki 2017 m. gruodžio 31 d. darbdaviai turi sudaryti darbo tarybos rinkimų komisijas.

 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui įtvirtintas ir naujas darbo tarybų reglamentavimas, kuris taikytinas ir valstybės tarnautojams. Darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, todėl, Valstybės tarnybos departamento nuomone, valstybės tarnautojams papildomai turėtų būti taikomos darbuotojų atstovavimą ir darbo tarybų sudarymą reglamentuojančios Darbo kodekso nuostatos.

Darbo kodekse darbo taryba apibrėžiama kaip nepriklausomas organas, atstovaujantis visiems darbuotojams informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose, kuriomis darbuotojai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą. Darbdaviui nustatyta pareiga sudaryti darbo tarybą, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, išskyrus atvejus, kai darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga (ar kelios profesinės sąjungos), kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų.

Pagal Darbo kodeksą, darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip 6 mėnesius. Valstybės tarnybos departamento nuomone, darbo taryba turėtų atstovauti visiems dirbantiesiems, taigi ir valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojai gali būti paskirti į darbo tarybos rinkimų komisiją ir renkami darbo tarybos nariais.

Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, darbdaviui – juridiniam asmeniui – socialinėje partnerystėje darbdavio lygmeniu atstovauja juridinio asmens vienasmenis valdymo organas arba jo įgalioti asmenys, o darbo tarybos nariais negali būti darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys. Taigi tokius įgaliojimus atstovauti darbdaviui turintys valstybės tarnautojai negali būti darbo tarybos nariais. Taip pat darbo tarybos nariais negali būti darbo tarybos rinkimų komisijos nariai.

Tokios pat nuomonės dėl valstybės tarnautojų į traukimo į darbo tarybas laikosi ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai.

Taip pat primename, kad, pagal Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio 10 dalį, darbdaviai per šešis mėnesius nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2017 m. gruodžio 31 d., turi sudaryti darbo tarybos rinkimų komisiją, kuri ir vykdys rinkimus.

 

Valstybės tarnybos departamentas

Komentarai išjungti.