VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

Š.m. gegužės 28 dieną, LR Seime vyko diskusija dėl valstybės tarnautojų elgesio kodekso projekto parengimo.
Šį projektą parengti LR Seimo valdybos 2010 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. SV–S–669 sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja Seimo narė Agnė Bilotaitė. Be darbo grupės narių į diskusiją sukviesti įvairių valstybinių įstaigų atstovai, mokslininkai, LVTPS atstovai. A.Bilotaitė informavo, kad paruošti du valstybės tarnautojų elgesio kodekso projektai: 2003-iaisiais ir 2006-aisiais metais, tačiau jie nebuvo priimti. Seimas grąžino projektus Vyriausybei tobulinti.
Susitikimo metu diskutuota apie tokio kodekso reikalingumą. Dalis diskusijos dalyvių pasisakė, kad tokio kodekso nereikia, nes daugelis nuostatų taisyklių jau reglamentuota ir įtvirtinta LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, LR valstybės tarnybos įstatyme, todėl reikėtų praplėsti tik kai kurias nuostatas.
Kiti pasisakė, už tokio kodekso reikalingumą, kad jis būtų paprastas, aiškus, pagrįstas bendromis nuostatomis teisėjams, politikams ir visiems valstybės tarnautojams.
Kalbėta, kad kiekviena institucija turi nusistatyti savas valstybės tarnautojų elgesio taisykles, kad kuriant jas turėtų dalyvauti kuo platesnis darbuotojų ratas. Pasitelkta kitų Europos Sąjungos šalių praktika. Daugumoje ES valstybių valstybės tarnautojų elgesio normos įtvirtintos šalių valstybės tarnybos įstatymuose.
Apibendrinus diskusiją, priimta nuostata, kad darbo grupė, vadovaudamasi jau parengtais tarnautojų elgesio kodeksų projektais ir ES šalių patirtimi, iki š.m. liepos 1 dienos parengs Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų elgesio kodekso projektą.

Rima Kisielienė
LVTPS pirmininkės pavaduotoja

Komentarai išjungti.