PASTABOS DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PROJEKTO

PASTABOS DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PROJEKTO

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, vertindama valstybės tarnybos įstatymo projektą, teikia pastabas Lietuvos Respublikos trišalei tarybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui.
Dėl LR valstybės tarnybos įstatymo 4, 9, 11, 13, 15, 16, 161, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 311, 41, 43, 44, 46, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 31, 301, 302 straipsniais įstatymo projekto Nr.XIP-2014.

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, vertindama projektą, teikia šias pastabas:
 
1. Įstatymo projekto 11 straipsnyje siūlomi 22 straipsnio pakeitimai, kur numatytas trijų stadijų vertinimas. Šios stadijos yra atskiros, viena nuo kitos nepriklausomos, t.y. vienų išvados kitiems nieko nelemiančios. Siūlytume LR Valstybės tarnautojų įstatymo darbo apmokėjimo projektą, pertvarkant valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo principus, kai valstybės tarnautojui būtų nustatomas pagrindinis atlyginimas ir metų pabaigoje vadovybė, įvertinusi per metus darbuotojo atliktą darbą, valstybės tarnautojui skirtų 3–6 vidutinių jo darbo užmokesčio priedą.

2. Įstatymo projekto 21 straipsnyje siūloma panaikinti 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, kurios nustato, kad buvusiam karjeros valstybės tarnautojui (išskyrus karjeros valstybės tarnautojus, kuriems suėjo 65-eri metai), atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos Vyriausybės nustatyta tvarka siūlomos tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos. Šis asmuo privalo būti priimtas į šias pareigas, jeigu jis atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus į valstybės tarnautojo pareigas priimamam asmeniui, ir šios pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Kitaip tariant, aptariamas šiandieninis teisinis reguliavimas nenumato reikalavimo buvusiam valstybės tarnautojui dalyvauti konkurse į laisvas valstybės tarnautojo pareigas. Tuo tarpu aptariamu įstatymo projektu siūloma įteisinti reikalavimą atleistą valstybės tarnautoją iš valstybės tarnybos dėl pareigybės panaikinimo priimti į laisvas valstybės tarnautojo pareigas tik bendra tvarka jam dalyvaujant konkurse.
Manome, kad tokia įstatymo projekto nuostata yra nesuderinta su Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi, kuri atleidžiamam valstybės tarnautojui siūlant laisvas valstybės tarnautojo pareigas nenustato reikalavimo dalyvauti konkurse. Todėl šešis mėnesius nuo atleidimo iš pareigų siūlomas valstybės tarnautojo pareigas atleistas valstybės tarnautojas galėtų užimti be konkurso, tai yra paliekant ankstesnį teisinį reguliavimą.

3. Įstatymo projekto 21 straipsnyje siūloma 43 straipsnį papildyti 15 dalimi, kuri yra neteisinga, nes įvardinta sąlyga, kad neteisėtai atleistas valstybės tarnautojas negali būti grąžintas į pareigas, nes į jas priimtas kitas valstybės tarnautojas. Teisės teorijoje iš neteisėtumo, negali kilti teisė. Todėl, jei yra šios pareigos ir neteisėtai atleistas tarnautojas pageidauja į jas grįžti, tai ir turėtų būti grąžintas teismo sprendimu.

4. Įstatymo projekto 22 straipsnyje siūloma 44 straipsnį papildyti 3 dalimi numatant galimybę atleisti iš pareigų valstybės tarnautoją šalių susitarimu. Siūlomas teisinis reguliavimas yra analogiškas Darbo kodekso 125 straipsniui. Tačiau praktika rodo, kad šiandiena neretai iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamos organizacijos piktnaudžiauja šia Darbo kodekso galimybe ir iš darbo atleidžia darbuotojus išmokėdamos jiems didžiules pinigines kompensacijas ir išeitines išmokas. Kadangi valstybės tarnautojams darbo užmokestis mokamas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, tai galimybė susitarti dėl maksimalios išeitinės išmokos ar kompensacijos dydžio turėtų būti ribojama įstatymu. Todėl siūlome papildyti aptariamą įstatymo projekto nuostatą nustatant maksimalius išeitinių išmokų dydžius galimus atleidžiant valstybės tarnautoją iš pareigų šalių susitarimu.

Irena Petraitienė
Lietuvos valstybės tarnautojų
profsąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.