LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBA KRYŽKELĖJE

LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBA KRYŽKELĖJE

Lietuvos valstybės tarnyba, atėjus naujoms politinėms jėgoms, nuolat keičiama, tobulinama. Jau paruošta nauja valstybės tarnybos tobulinimo koncepcija, ji plačiai aptarta valstybinėse institucijose ir su  profesinių sąjungų atstovais.

Šių metų balandžio 15 dieną, Vytauto Didžiojo Universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros mokslininkai surengė konferenciją–seminarą „Lietuvos valstybės tarnyba kryžkelėje: nuosaiki reforma ar radikali dekonstrukcija?“ Į konferenciją buvo pakviesta ir dalyvavo LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė.
Pagrindines Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos modernizavimo kryptis konferencijos dalyviams pateikė LR ministro tarnybos atstovė doc. dr. Jurgita Šiugždienė. Labai įdomių minčių apie Lietuvos tarnybos tobulinimo koncepciją ir valstybės tarnybos reformą, kontraktus valdant Lietuvos valstybės tarnybos žmogiškuosius išteklius pateikė doc. dr. Saulius Pivoras, doc. dr. Remigijus Civinskas ir dr. Arvydas Mikalauskas. Tačiau dak. Ernestos Visockytės  pranešimas „LR valstybės tarnybos politika ir politizacija“ buvo įdomiausias. Jame sakoma, kad „penkioliktoji LR vyriausybė skelbia naujus valstybės politikos formavimo tikslus, orientuotus į vadybinio modelio principus.
Prasidėjusi valdymo reforma žada ne tik modernizuoti valstybės tarnybą, produktyviau diegti už pasiektų veiklos rezultatų finansavimo ir vertinimo sistemą, tačiau taip pat spręsti paklusnumo politinei valdžiai ir profesionalumo santykio problemą.
Pastaroji sulaukė dviprasmiško vertinimo, o sprendimai net kaltinami politizavimu. Politizavimas paprastai laikomas kliūtimi sėkmingai administravimo plėtrai. Politizavimo problema ypač aktuali jaunoms demokratijoms, kur nėra ilgalaikių tarnybos tradicijų bei politikų ir administratorių pasitikėjimo. Kita priežastis–partijų nestabilumas ir dažna jų kaita.
Siekiant efektyvaus ir rezultatyvaus valdymo, be abejo, svarbu išlaikyti galių ir įtakos pusiausvyrą, tačiau iškyla kita problema: tęstinumo ir perimamumo garantijos. Nesugebėjimas pasirinkti „kelio vidurio“ tarp valstybės tarnybos ir politikų įtakos bei pusiausvyros stoka yra viena didžiausių problemų“.

Irena Petraitienė
LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.