Vyriausybė kompensuos premijų mokėjimą socialiniams darbuotojams ir kitiems dirbantiems socialinių paslaugų įstaigose

Vyriausybė kompensuos premijų mokėjimą socialiniams darbuotojams ir kitiems dirbantiems socialinių paslaugų įstaigose

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis siūlo savivaldybių merams išmokėti vienkartines premijas socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, kurie karantino metu užtikrina gyvybiškai svarbias paslaugas senoliams, negalią turintiems žmonėms, įvairias socialines rizikas patiriančioms šeimoms ir globos namuose augantiems vaikams.

Pasak finansų ministro V. Šapokos, šios išlaidos turėtų būti įtrauktos į savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų išlaidas, patirtas dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, ir vėliau būtų kompensuojamos.

Tokį raštą ministrai išplatino savivaldybių merams, Lietuvos savivaldybių asociacijai ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijai.

Neseniai pasiūlymą mokėti premijas karantino metu dirbantiems socialinių paslaugų srities specialistams išsakė ir Seimo narė, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė. Parlamentarė kreipėsi į finansų ir socialinės apsaugos ir darbo ministrus, prašydama rasti finansinių ir administracinių galimybių mokėti papildomus priedus karantino sąlygomis dirbantiems socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams.

„Siūlome kartu su socialinių paslaugų įstaigų vadovais įvertinti socialinių paslaugų srityje dirbančių darbuotojų (…), socialinių paslaugų įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų, psichologų ir kitų darbuotojų, kurie šiuo sudėtingu laikotarpiu atlieka ypatingai svarbų darbą, padidėjusį darbo krūvį, atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą, atsakomybės lygį ir skirti jiems vienkartines darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premijas už ypač svarbių užduočių vykdymą karantino laikotarpiu“, – rašoma dviejų ministrų rašte, kuris aktualus valstybės ir savivaldybių pavaldumo socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams.

 „Teikiant šias paslaugas, darbuotojai, turėdami tiesioginį kontaktą su socialinių paslaugų gavėjais, patiria padidintą riziką užsikrėsti COVID-19 virusu, jų vykdomų funkcijų atlikimas ekstremalios situacijos metu kelia pavojų sveikatai ar net gyvybei“, – teigiama rašte.

Kaip žinoma, socialinių paslaugų teikimas ir šios srities darbuotojų darbo apmokėjimas yra savivaldybių veiklos sritis, tačiau Vyriausybei kompensavus premijų skyrimą savivaldybių biudžetai nepatirtų neigiamo efekto.

Remiantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, biudžetinių įstaigų darbuotojams galima skirti premijas už ypač svarbias užduotis – premijos dydis gali prilygti vienam pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiui.

Socialinių paslaugų srityje dirba socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, lankomosios priežiūros specialistai, atvejo vadybininkai, asmeniniai asistentai neįgaliesiems.

Premijas pasiūlyta išmokėti ir socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams, psichologams ir kitiems darbuotojams, kurie šiuo sudėtingu laikotarpiu teikia gyvybiškai svarbias paslaugas asmenims namuose, socialinių paslaugų įstaigose, organizuoja ir koordinuoja šį darbą.

Paslaugos karantino laikotarpiu yra teikiamos senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia socialinės globos įstaigose. Specialiai sudarytose grupėse dienos centruose yra užtikrinama socialinė globa ir priežiūra, asmenų namuose suteikiama integrali pagalba bei pagalba į namus: tai yra, aprūpinimas maistu, medikamentais, būtinosios pagalbos organizavimas.

Taip pat organizuojama pagalba žmonėms, gyvenantiems savarankiško gyvenimo namuose, užtikrinama socialinė priežiūra nakvynės namuose, krizių centruose, lankomos ypatingą socialinę riziką patiriančios šeimos, teikiama socialinė globa vaikams, o asmenims su negalia – asmeninio asistento paslaugos.

Lietuvoje iš viso yra apie 8,2 tūkst. darbuotojų, dirbančių valstybės ir savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose. Skaičiuojama, kad premijoms prireiks apie 4 mln. eurų.

http://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-kompensuos-premiju-mokejima-socialiniams-darbuotojams-ir-kitiems-dirbantiems-socialiniu-paslaugu-istaigose

Komentarai išjungti.