Struktūra

Struktūra

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (LVTPS) aukščiausias vadovaujantis organas. Suvažiavimas, šaukiamas kartą per penkerius metus.

Tarp suvažiavimų profesinės sąjungos veiklą vykdo Įgaliotinių taryba, kuri renkasi kartą per metus.

Įgaliotinių tarybos vykdomasis organas – Valdyba. Valdybai vadovauja pirmininkas.

2016 m. rugsėjo 16 d. įvykusiame VI Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (LVTPS) suvažiavime išrinkta Valdyba.
 


Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė – Irena PetraitienėValdyba:

Virginija Gražinienė – Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga

Jonas Katinauskas – Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinė sąjunga

Rima Kisielienė – Lietuvos socialinės apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga

Vida Gindvilienė – Rokiškio rajono valstybės tarnautojų profesinė sąjunga

Darius Nagelis – Muitinės darbuotojų regioninė profesinė sąjunga

Asta Pečiulienė – BĮ Vilniaus miesto Socialinės paramos centro profesinė sąjunga

Vidmantas Punelis – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojų profesinė sąjunga

Gendrūta Slavinskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarnautojų profesinė sąjunga


Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjungos Kontrolės komisija:

Adomas Andrušaitis – Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinė sąjunga

Ramutė Balčiūnienė – Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinė sąjunga

Rūta Kvietkauskienė – Muitinės darbuotojų regioninė profesinė sąjunga