Struktūra

Struktūra

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (LVTPS) aukščiausias vadovaujantis organas. Suvažiavimas, šaukiamas kartą per penkerius metus.

Tarp suvažiavimų profesinės sąjungos veiklą vykdo Įgaliotinių taryba, kuri renkasi kartą per metus.

Įgaliotinių tarybos vykdomasis organas – Valdyba. Valdybai vadovauja pirmininkas.

2016 m. rugsėjo 16 d. įvykusiame VI Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (LVTPS) suvažiavime išrinkta Valdyba.
 


Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė – Irena PetraitienėValdyba:

Virginija Gražinienė – Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga

Jonas Katinauskas – Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinė sąjunga

Rima Kisielienė – Lietuvos socialinės apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga

Janas Klimas – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos paslaugų darbuotojų profesinė sąjunga

Darius Nagelis – Muitinės darbuotojų regioninė profesinė sąjunga

Asta Pečiulienė – BĮ Vilniaus miesto Socialinės paramos centro profesinė sąjunga

Vidmantas Punelis – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojų profesinė sąjunga

Gendrūta Slavinskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarnautojų profesinė sąjunga

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos Jaunimo centras

Pirmininkė – Gerda Kriščiūnaitė-Krocienė – Muitinės darbuotojų regioninė profesinė sąjunga

Taryba:

Inga Kličiūtė – Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga

Nomeda Kontrimaitė – Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga

Edita Lekarevičienė – Jaunimo reikalų departamento prie SADM valstybės tarnautojų profesinė sąjunga

Virginija Maniušytė – Utenos apskrities valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinė sąjunga

Irma Rutkauskienė – Rokiškio rajono socialinės apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos pirminė grupė.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos Moterų centras


Pirmininkė – Dovilė Lauciūtė – Šiaulių miesto savivaldybės tarnautojų profesinė sąjunga

Komitetas:

Snieguolė Andruškaitė-Mikaliūnienė – LR žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirminė grupė

Sigutė Jucytė – Mažeikių  rajono savivaldybės darbuotojų profesinė sąjunga

Vilma Šymanec – Vilniaus miesto Socialinės paramos centro profesinė sąjunga

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjungos Kontrolės komisija:

Adomas Andrušaitis – Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinė sąjunga

Ramutė Balčiūnienė – Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinė sąjunga

Rūta Kvietkauskienė – Muitinės darbuotojų regioninė profesinė sąjunga