Struktūra

Struktūra

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (LVTPS) aukščiausias vadovaujantis organas. Suvažiavimas, šaukiamas kartą per penkerius metus.

Tarp suvažiavimų profesinės sąjungos veiklą vykdo Įgaliotinių taryba, kuri renkasi kartą per metus.

Įgaliotinių tarybos vykdomasis organas – Valdyba. Valdybai vadovauja pirmininkas.

2022 m. birželio 17 d. įvykusiame VI Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (LVTPS) suvažiavime išrinkta Valdyba.
 


Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė – Irena PetraitienėValdyba:

Darius Cinaitis – Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų profesinė sąjunga

Virginija Gražinienė – Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga

Jonas Katinauskas – Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinė sąjunga

Rima Kisielienė – Lietuvos socialinės apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga

Kristina Krikštaponienė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbuotojų profesinė
sąjunga

Birutė Melianienė – Vilniaus miesto socialinės paramos centro profesinė sąjunga

Darius Nagelis – Muitinės darbuotojų regioninė profesinė sąjunga

Vidmantas Punelis – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojų profesinė sąjunga

Daivaras Radzevičius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinė sąjunga

Saulius Švedas – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojų profesinė
sąjunga


Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjungos Kontrolės komisija:

Ramutė Balčiūnienė – Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinė sąjunga

Vilija Jackevičienė – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos paslaugų darbuotojų profesinė
sąjunga

Neringa Lašiūnienė – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojų profesinė sąjunga