Pasirašyta Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinė sutartis

Pasirašyta Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinė sutartis

Šių metų sausio 14 d., beveik po trejų metų derybų, Muitinės departamento direktorius  Darius  Žvironas, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Jūrius Bruklys ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke Irena Petraitiene pasirašė Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį.

Muitinės dirbantieji  siekia apsaugoti Lietuvos ir Europos Sąjungos visuomenę, rinką, aplinką ir finansinius interesus. Siekiant šių tikslų įgyvendinimo turi būti sukurtos patrauklios tarnybos LR muitinėje sąlygos, apimančios priėmimą į tarnybą, mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, karjeros ir skatinimo politiką.

Lietuvos muitinės įvaizdžio ir tarnybos muitinėje sąlygų gerinimas, antikorupcinės aplinkos kūrimas ir socialinės partnerystės stiprinimas yra bendras  vadovybės,  joje tarnaujančių pareigūnų ir šioje  sistemoje veikiančių profesinių sąjungų tikslas.

LR muitinei keliami veiklos reikalavimai ir vykstantys šios sistemos pokyčiai, didėjantys reikalavimai profesionalumui sukuria poreikį turėti ir išlaikyti kvalifikuotus, sąžiningus, motyvuotus ir atsakingus Lietuvos muitinės darbuotojus, gebančius efektyviai vykdyti pavestas funkcijas ir padėti siekti strateginių tikslų,

Tikime, kad derybų metu pasiektas rezultatas patenkins muitinės darbuotojų lūkesčius, gerins darbuotojų darbo, ekonomines bei socialines garantijas, stiprins muitinės vadovybės ir profesinių sąjungų bendradarbiavimą siekiant bendrų  darbo rezultatų.  Ši sutartis įsigalioja nuo jos įregistravimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir galios iki naujos sutarties sudarymo arba sutarties nutraukimo

Komentarai išjungti.