Pagal
Autorius: admin

Ar žaliasis sertifikatas palengvins laisvą asmenų judėjimą ES?

Ar žaliasis sertifikatas palengvins laisvą asmenų judėjimą ES?

Balandžio 30 dieną įvyko Laisvo asmenų judėjimo patariamojo komiteto posėdis prie Europos Komisijos. Posėdis vyko nuotoliniu būdu. Pandemija sujaukė mūsų judėjimo ir veiklos planus, nekreipdama dėmesio į aukščiausio lygio nutarimus, direktyvas ir kitus dokumentus. Matyt, neatsitiktinai pirmuoju klausimu buvo aptarta, kaip judėsime, bent jau šią vasarą, Europos Sąjungos erdvėje. Balandžio 14 dieną Europos Taryba suteikė Europos Parlamentui mandatą pradėti derybas dėl visoms šalims vienodo žaliojo sertifikato įvedimo. Atrodo, kad tai turėtų palengvinti keliavimą ES viduje ir tapti išsigelbėjimo ratu. Tačiau,…

Daugiau Daugiau

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena.

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena.

Kiekvienų metų balandžio 28 d. minime Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos, žuvusiųjų ir sužalotųjų darbe dieną. Covid-19 pandemija dar labiau paveikė darbuotojų fizinę ir psichinę sveikatą. Kasdien pasaulyje miršta 7600 sveikatos apsaugos darbuotojų. Tarptautinė darbo organizacija (TDO) sulaukė profesinių sąjungų prašymo, pripažinti Covid-19 medikų profesine liga. Kas 12 sekundžių pasaulyje vyksta su darbu susijusi mirtis. Milijonai darbuotojų toliau žūsta dėl nepakankamos darbo saugos. Stresas ir perdegimas taip pat prisideda prie per daug dirbančių ir dažnai nepakankamai apmokamų darbuotojų psichinės sveikatos…

Daugiau Daugiau

Europos Sąjungos direktyva dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio.

Europos Sąjungos direktyva dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio.

Siekiant užtikrinti tinkamas darbo ir gyvenimo sąlygas, taip pat kurti sąžiningą ir atsparią ekonomiką ir visuomenę, laikantis Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir jos darnaus vystymosi tikslų, labai svarbu užtikrinti Sąjungos darbuotojams deramą darbo užmokestį. Deramas darbo užmokestis yra esminė ES socialinės rinkos ekonomikos modelio dalis. Valstybių narių konvergencija šioje srityje padeda siekti bendros gerovės Sąjungoje. Ekonomikos nuosmukio laikotarpiais minimaliojo darbo užmokesčio vaidmuo tampa dar svarbesnis. COVID-19 krizė ypač paveikė sektorius, kuriuose dirba daugiau mažą darbo užmokestį…

Daugiau Daugiau

Socialinis dialogas Lietuvoje: bendradarbiavimas, kompromisai ir geroji patirtis

Socialinis dialogas Lietuvoje: bendradarbiavimas, kompromisai ir geroji patirtis

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), tęsdama diskusiją apie socialinį dialogą Lietuvoje, surengė jau trečiąjį nuotolinį seminarą „Savivaldybių vaidmuo plėtojant socialinį dialogą vietos lygmeniu: kolektyvinių sutarčių socialinių paslaugų srityje įgyvendinimo galimybės“. Balandžio 20 dieną, antradienį, vykęs renginys, kuriame dalyvavo daugiau kaip 80 dalyvių, organizuotas kartu su partneriais – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesine sąjunga bei Norvegijos vietos ir regionų valdžios asociacija. LSA direktorė Roma Žakaitienė, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena…

Daugiau Daugiau

Biudžetinių įstaigų nuotolinio darbo išlaidų kompensavimas – apie ką nepagalvota?

Biudžetinių įstaigų nuotolinio darbo išlaidų kompensavimas – apie ką nepagalvota?

Darbo kodekso 52 straipsnyje nurodyta, kad darbuotojas, susitarus su darbdaviu, gali atlikti darbo sutartyje numatytas funkcijas nuotoliniu būdu. Visgi Darbo kodekse yra sąlyga – raštu turi būti nustatomi darbo vietos reikalavimai ir jei dirbdamas nuotoliniu būdu darbuotojas patiria papildomų išlaidų, susijusių su jo darbu, darbo priemonių įsigijimu, įsirengimu ir naudojimu, jos privalo būti kompensuotos. Kompensacijos dydį ir jos mokėjimo sąlygas darbo sutarties šalys nustato susitarimu. Valstybės norminiai aktai nenustato konkrečiai kas ir kiek turi būti kompensuojama. Tai nustatoma vidiniais norminiais…

Daugiau Daugiau

Atnaujinta kolektyvinių sutarčių registravimo ir skelbimo tvarka

Atnaujinta kolektyvinių sutarčių registravimo ir skelbimo tvarka

2021 m. balandžio 2 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės įsakymu Nr. A1-280 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-334 „Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas: patikslintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės, kurioje viešaiskelbiamos Kolektyvinių sutarčių registre registruotos kolektyvinės sutartys, interneto svetainėsadresas – https://socmin.lrv.lt; šio aprašo 3 punkte atsisakyta dokumentų teikimo faksu ir…

Daugiau Daugiau

65-oji Jungtinių Tautų Moterų (Konferencija) padėties komisijos sesija (UNCSW65)

65-oji Jungtinių Tautų Moterų (Konferencija) padėties komisijos sesija (UNCSW65)

2021 m. Kovo 15–26 d Dėl COVID-19 padėties ir atsižvelgiant į naujausias Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gaires, CSW65 vyko hibridiniu būdu ir daugiausia virtualiais susitikimais. Šių metų JT Moterų konferencijos pagrindinė  tema  buvo : „Visavertis ir efektyvus moterų dalyvavimas viešajame gyvenime ir sprendimų priėmime, taip pat smurto panaikinimas siekiant lyčių lygybės ir visų moterų ir mergaičių įgalinimo“ ir  tema: „Moterų įgalinimas ir ryšys su tvariu vystymusi“. Sesijos atidaryme Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio  Guterres pabrėžė,…

Daugiau Daugiau

EPSU Vykdomojo komiteto posėdis

EPSU Vykdomojo komiteto posėdis

Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU) balandžio 7-8 dienomis nuotoliniu būdu valdybos narius sukvietė į  vykdomojo komiteto posėdį. Posėdis buvo organizuotas tuo metu, kai balandžio 7 dieną visi  pažymėjo Pasaulinę sveikatos dieną. Labai svarbu palaikyti sveikatos apsaugos darbuotojus, kurie  yra EPSU nariai ir  visas savo jėgas atiduoda, kad COVID 19 būtų įveikta. Posėdžio metu  valdybos nariai pasisakė, kad vakcinavimas būtų prieinamas visiems. Posėdžio metu buvo svarstomas Europos gaivinimo planas, naikinant COVID-19 krizės padarinius. Taip pat  pasisakyta prieš viešojo sektoriaus…

Daugiau Daugiau

Sveikiname su Šv. Velykomis

Sveikiname su Šv. Velykomis

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę-Šventas Velykas. Tegul su pavasariu į Jūsų namus ateina ramybė, džiaugsmas ir viltinga ateitis.   Irena Petraitienė Pirmininkė