Pagal
Autorius: admin

Darbo ginčų komisijose prašymų skaičius ir priteistos sumos išaugo

Darbo ginčų komisijose prašymų skaičius ir priteistos sumos išaugo

DGK 2023 m. gavo 7 427 prašymus dėl darbo ginčo išnagrinėjimo. Palyginti su 2022 m., gauta apie 27 proc. daugiau prašymų, taip pat apie 25 proc. padidėjo prašymuose keltų ir išnagrinėtų reikalavimų skaičius. Kaip ir anksčiau, dominuojantys – apie 74 proc. – reikalavimai – išieškoti nesumokėtą darbo užmokestį ir kitas susijusias išmokas. Antroje vietoje, kaip ir 2022 m., – ginčai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje, kaip ir 2022 m., – ginčai dėl neturtinės žalos atlyginimo, ketvirtoje – dėl…

Daugiau Daugiau

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

1918 metų vasario 16 dieną, Lietuva atkūrė savo valstybę. Vasario 16-oji atvėrė kelią demokratinei Lietuvai kurti. Prabėgo daug metų, tačiau ir šiandien, tuomet Lietuvos Tarybos pasirašytas Nepriklausomybės aktas galios neprarado iki šiol. Lietuva šiandien yra nepriklausoma, demokratinė, moderni valstybė, aktyvi Europos Sąjungos ir NATO narė. Didžiuokimes savo Valstybe, kurkime ir puoselėkime tvirtą ir vieningą Lietuvą drauge! Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Nuo sausio 1 d. pakeistas atlygio už darbą įstatymas

Nuo sausio 1 d. pakeistas atlygio už darbą įstatymas

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad nuo šių metų sausio 1 d. buvo pakeistas ir priimtas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas. Pakeistas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Pareiginė alga apskaičiuojama pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Patikslinta darbo užmokesčio sandara. Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga; priemokos; piniginė išmoka už atliktą darbą, mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; mokėjimas už darbą…

Daugiau Daugiau

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams – profsąjungų nariams – didėja atlyginimai, gerės darbo sąlygos

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams – profsąjungų nariams – didėja atlyginimai, gerės darbo sąlygos

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, priklausantiems profesinėms sąjungoms, už įgytą vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją papildomai 5 procentais didinama pareiginės algos pastovioji dalis. Prieš pensinio amžiaus socialiniams darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip 5 metai, įgyta kvalifikacinė kategorija galios kol jie sukaks senatvės pensijos amžių ir įgis teisę į socialinio draudimo senatvės pensiją. Visa tai įtvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės kartu su penkiomis socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinėmis sąjungomis pasirašytame susitarime dėl socialinių paslaugų…

Daugiau Daugiau

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Streikas Suomijoje. Maždaug 300 tūkst. darbuotojų Suomijoje šį ketvirtadienį ir penktadienį nedirbs protestuodami prieš vyriausybės siūlomas darbo rinkos reformas. Konservatorių ministro pirmininko Petterio Orpo vyriausybė sako, kad šaliai reikia didinti konkurencingumą, todėl reikia „eksportu pagrįsto darbo rinkos modelio“. Tarp numatytų reformų – socialinių išmokų mažinimas, siūlymai pirmąją nedarbingumo dieną padaryti neapmokama, mažinti išmokas bedarbiams. Reformos taip pat apriboja teisę streikuoti ir keičia kolektyvinių derybų taisykles, susilpninat darbuotojų pozicijas. Plačiau – čia (liet. k.) Streikas Argentinoje. Sausio 24 d. Argentinoje profesinės sąjungos surengė visuotinį streiką…

Daugiau Daugiau

Ką privalu žinoti apie kasmetines atostogas?

Ką privalu žinoti apie kasmetines atostogas?

Darbo kodekso 126 straipsnio 2 dalis numato, kad kiekvienam darbuotojui turi būti suteiktos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus ir jų laikotarpiu darbuotojui paliekamas jo vidutinis…

Daugiau Daugiau

Pasirašyta Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos nauja kolektyvinė sutartis

Pasirašyta Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos nauja kolektyvinė sutartis

2024 m. sausio 18 d. Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas kartu su Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos atstovais – Konstantinu Bagdanavičiumi ir Aušra Andrijauskiene pasirašė Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos naują kolektyvinę sutartį, užtikrinsiančią savivaldybės darbuotojams palankesnes darbo sąlygas ir socialines garantijas. Visagino savivaldybės administracijos direktorius džiaugiasi abiejų sutarties šalių konstruktyvia diskusija bei kolektyvinėje sutartyje įtvirtintomis palankesnėmis darbo sąlygomis savivaldybės darbuotojams, kurios, pasak jo, tik stiprins dirbančiųjų motyvaciją, pasitikėjimą ir abipusį darbdavio bei darbuotojo ryšį. Šalys susitarė dėl dirbančiųjų…

Daugiau Daugiau

Darbdavio atsakomybė – užtikrinti darbuotojui psichologiškai saugią darbo aplinką

Darbdavio atsakomybė – užtikrinti darbuotojui psichologiškai saugią darbo aplinką

Kiekvienas darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojai nepatirtų smurto ir priekabiavimo, priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo arba jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą, ar kuriais siekiama darbuotoją arba darbuotojų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį. Daugiau kaip prieš metus įsigaliojo reikšmingi Darbo kodekso 30 straipsnio pakeitimai, kurie numato smurto ir priekabiavimo, įskaitant psichologinio smurto, smurto ir priekabiavimo dėl lyties, sąvoką, šių reiškinių draudimą…

Daugiau Daugiau

Linksmų švenčių ir sėkmingų Naujųjų!

Linksmų švenčių ir sėkmingų Naujųjų!

Sveikiname su jau artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujausiais 2024 metais! Linkime visiems mums vienybės, taikos, supratimo ir įsiklausymo mūsų visų darbuose ir veiklose. Ramybės ir džiaugsmo mūsų šeimose, jaukumo ir meilės bei kuo daugiau prasmingo laiko drauge! Puoselėkime ir ginkime savo įdėjas ir įsitikinimus ir toliau vieningai 2024 metais!

Socialinių paslaugų sektoriaus socialinio dialogo pradžia

Socialinių paslaugų sektoriaus socialinio dialogo pradžia

Gruodžio 12 d., Briuselyje, įvyko pirmasis Socialinių paslaugų sektoriaus socialinio dialogo komiteto plenarinis posėdis inicijuotas Europos socialinių darbdavių federacijos , Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) ir Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacijos (EPSU). Jame deleguoti ir atstovai nuo Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos.  Naujai suformuotas Europos socialinių paslaugų sektoriaus Socialinio dialogo komitetas sieks geresnių ir palankesnių darbo sąlygų daugiau nei 9 milijonams socialinių paslaugų darbuotojams 27 ES valstybėse narėse. Ypatingai svarbu, kad teikiamos socialinės paslaugos būtų visiems vienodai prieinamos, įperkamos ir…

Daugiau Daugiau