Pagal
Autorius: admin

Prikaupėte atostogų? Atvejai, kai jas prarasite

Prikaupėte atostogų? Atvejai, kai jas prarasite

Darbo kodekso 127 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teisė pasinaudoti neišnaudotomis kasmetinėmis atostogomis (arba gauti piniginę kompensaciją už jas atleidimo atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti. Atsižvelgiant į teismų praktiką, šios taisyklės taikymui neturi reikšmės, ar tai yra pirmi, ar paskesni darbuotojo darbo metai. „Taikant „atostogų nubraukimo“ taisyklę, turi būti vertinamas ne bendras sukauptų atostogų dienų skaičius, o žiūrima, už…

Daugiau Daugiau

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Nuotolinis darbas ir teisė atsijungti. Europos Komisija pradėjo konsultacijas su socialiniais partneriais dėl galimų ES veiksmų nuotolinio darbo ir teisės atsijungti srityje. Komisija pabrėžia, kad kai kurios valstybės narės jau dabar reglamentuoja nuotolinio darbo sritį įstatymais arba kolektyvinėmis sutartimis, tačiau mano, kad atėjo laikas turėti vienodas sąlygas visoje ES. Tarp Komisijos pasiūlymų: teisė atsijungti ne darbo metu, tinkamas „budėjimo režimo“ reglamentavimas ir nuobaudos nesilaikantiems reikalavimų, užtikrinimas, kad nuotoliu dirbantys asmenys turėtų tokias pat informavimo ir konsultavimo teises, kaip ir dirbantys iš…

Daugiau Daugiau

Reikia pavaduoti kolegas? Turi būti mokamas padidintas darbo užmokestis

Reikia pavaduoti kolegas? Turi būti mokamas padidintas darbo užmokestis

Artėjant vasarai, jūsų prašo pavaduoti kolegas? Darbo kodekso 144 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Taigi jeigu yra poreikis atlikti darbo sutartyje sulygtą darbo funkciją padidinta apimtimi, t. y. padidinamas darbo krūvis per nepakitusią darbo laiko normą, už tai turi būti mokamas padidintas darbo užmokestis, o dėl konkretaus dydžio šalys turi susitarti darbo arba kolektyvinėje sutartyje. Kancleris Šarūnas Orlavičius…

Daugiau Daugiau

Pasirašyta Ignalinos rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos kolektyvinė sutartis

Pasirašyta Ignalinos rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos kolektyvinė sutartis

Gegužės 2 dieną  pasirašyta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir Ignalinos rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos kolektyvinė sutartis. Sutartį pasirašė savivaldybės administracijos direktorius Vidas Kreivėnas ir profesinės sąjungos vadovas Saulius Zabolevičius. Pasidžiaugta, kad abiejų šalių darbo grupėms pavyko susitarti ir sėkmingai priimti abi puses tenkinančias nuostatas. L. Kovalevskienės nuotraukos

Viešnagė Armenijoje

Viešnagė Armenijoje

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovai, Armėnijos valstybinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos kvietimu, balandžio 18-20 d. viešėjo Armėnijoje. Pirmąją viešnagės Jerevane dieną, profesinės sąjungos organizacijoje, jaukioje aplinkoje, vyko susitikimas su profesinės sąjungos pirmininke Anahit Asatryan, prezidiumo nariais. Profesinės sąjungos pirmininkė Anachit papasakojo apie profesinės sąjungos veiklą, iššūkius, sudėtingą bendravimą su vyriausybe. Profesinė sąjunga iki šiol neturi socialinio partnerio, negali derėtis dėl kolektyvinės sutarties. Vyko diskusija, pasikeitimas nuomonėmis, dalijomės profsąjunginio darbo patirtimi. Kitą dieną buvome pakviesti į Nacionalinę…

Daugiau Daugiau

Gegužės 1-ąją – eitynės ir mitingas už laisvę nevaržomai ginti savo teises

Gegužės 1-ąją – eitynės ir mitingas už laisvę nevaržomai ginti savo teises

Šiemet gegužės pirmąją – Tarptautinę darbo dieną – Lietuvoje minėsime eitynėmis (pradžia – 11 val. prie Seimo) ir mitingu reikalaudami nevaržyti darbuotojų teisių į gynybą ir laisvės streikams. Streikas dažnai yra vienintelė darbuotojų priemonė apsiginti nuo išnaudojimo darbe. Ne be streikų buvo iškovotos tokios teisės, be kurių dabar neįsivaizduojame savo darbinio gyvenimo: 8 val. darbo diena, dvi poilsio dienos per savaitę, atostogos, ligos ar nedarbo išmokos ir kt. Be streikų darbuotojai realiai neturi jokios atsvaros darbdaviams, kurių pusėje yra dideli…

Daugiau Daugiau

LPSK įspėjo Seimą dėl neigiamų pasekmių Lietuvai priėmus Profesinių sąjungų įstatymo pataisas

LPSK įspėjo Seimą dėl neigiamų pasekmių Lietuvai priėmus Profesinių sąjungų įstatymo pataisas

Balandžio 24 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija Seimo Pirmininkei, Socialinių reikalų ir darbo, Žmogaus teisių ir Audito komitetams išsiuntė raštą, kuriame reiškiamas nepritarimas Profesinių sąjungų įstatymo projektui Nr. XIVP-3394, po pateikimo priimtam svarstyti parlamente kovo mėn. Įstatymo projektu siūloma Profesinių sąjungų įstatyme įtvirtinti profesinių sąjungų valdymo organų prievolę parengti ir visuotiniam narių susirinkimui pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą bei nustatyti, kad profesinės sąjungos valdymo organas yra atsakingas už finansinės apskaitos organizavimą pagal Finansinės apskaitos įstatymą, teisingos ir…

Daugiau Daugiau

Įkurtas LVTPS jaunimo centras

Įkurtas LVTPS jaunimo centras

Balandžio 5 dieną, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS)  jaunimas susirinko į pirmąją konferenciją, kurioje įkūrė LVTPS jaunimo centrą. Steigiamajame susirinkime dalyvavo jauni, iniciatyvūs žmonės, dirbantys valstybiniame ir viešajame sektoriuje. Konferencijos metu buvo patvirtintas LVTPS jaunimo centro reglamentas ir išrinkta Taryba. Jaunimo centro Tarybos nariais buvo išrinkti Kęstutis iš Šiaulių, Kristina iš Rokiškio, Dovydas iš Utenos, Simona ir Vilija iš Vilniaus. LVTPS jaunimo centro Tarybos nariai pirmininke išrinko Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo…

Daugiau Daugiau

VDI darbų mastas per metus padvigubėjo

VDI darbų mastas per metus padvigubėjo

2023 m. VDI atliko dvigubai daugiau patikrinimų dėl darbuotojų saugos nei ankstesniaisiais metais, išnagrinėjo 300 skundų dėl psichologinio smurto darbe, o darbo ginčuose darbuotojams priskirta grąžinti daugiau kaip 10 mln. eurų. 2023 m. VDI buvo išsikėlusi ambicingų uždavinių ir patyrė nemažai iššūkių. Per praėjusius metus pasiekti rezultatai, nors ne visi matomi plačiajai visuomenei, džiugina, nes kai kuriose srityse vyksta pokytis, kuris, palyginti su ankstesniaisiais metais, – akivaizdus. „Kasmet atliekamos gyventojų ir įmonių apklausos rezultatai rodo, kad dauguma respondentų VDI pirmiausia…

Daugiau Daugiau