Pagal
Autorius: admin

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Vėžys. Europos Komisija paskelbė planą dėl kovos su vėžiu. Nors profesinės sąjungos tai sveikina, kartu atkreipia dėmesį, kad dokumentas nėra pakankamai ambicingas. Apie 100 tūkst. žmonių kasmet miršta nuo su darbu susijusio vėžio (dešimtadalis visų mirčių nuo vėžio Europoje), bet šiai problemai neskiriama pakankamai dėmesio. Be to, dalies vėžio atvejų rizika galėtų būti sumažinta paprastai – pavyzdžiui, žinant, kad odos vėžys yra palyginti dažnas, vertėtų reglamentuoti galimą darbo laiką saulėje. Daugiau – čia (angl.), išsami Europos profesinių sąjungų pozicija dėl sveikatos ir saugos darbe – čia (angl.). Jaunimas. Europos…

Daugiau Daugiau

URM darbuotojų tyrimas: vadovų arogancija, artimųjų skyrimas į aukštas pareigas ir nemotyvuojantys atlyginimai

URM darbuotojų tyrimas: vadovų arogancija, artimųjų skyrimas į aukštas pareigas ir nemotyvuojantys atlyginimai

Užsienio reikalų ministerijoje (URM) atliktos darbuotojų apklausos rezultatai atskleidė, kad įstaigoje susiduriama su problema, kai, pasinaudojant įstatymo spragomis, į aukštas pareigas yra skiriami asmenys, priklausantys artimam draugų ratui. Ministerijoje dirbantys darbuotojai taip pat neslepia jaučiantys, kad jiems yra labai apribotos galimybės kilti karjeros laiptais, o dėl, jų manymu, vadovų arogancijos bei esamo nesiskaitymo su pavaldiniais įstaigoje tvyro blogas psichologinis klimatas. Kartu URM darbuotojai reiškia nepasitenkinimą ir dėl nekonkurencingo atlyginimo. Darbuotojų darbo sąlygų tyrimas rodo, kad dėl šių priežasčių net 7…

Daugiau Daugiau

Diskusija su Seimo nariu Kęstučiu Vilkausku

Diskusija su Seimo nariu Kęstučiu Vilkausku

Vasario 15 d. pirmininkė Irena Petraitienė ir pavaduotoja Rima Kisielienė kartu su Seimo nariu Kęstučiu Vilkausku aptarė LVTPS narių pateiktus siūlymus dėl kai kurių Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų keitimo. Buvo diskutuojama dėl priemokų ir priedų skyrimo už stažą, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo, apie pareiginės algos koeficientų intervalus, valstybės tarnautojų vertinimo bei apie kitus valstybės tarnautojams aktualius klausimus. LVTPS informacija

Dėl mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų mokestinei sistemai tikslingumo

Dėl mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų mokestinei sistemai tikslingumo

Aštuonioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatos, susijusios su teisingesne ir augti palankia mokesčių sistema,  skatina Finansų ministeriją įvertinti galiojančių mokesčių lengvatų tikslingumą ir poveikį. Todėl priimtas sprendimas  peržiūrėti  šias lengvatas ir kitas specialias sąlygas, išimtis,  iškreipiančias apmokestinimo teisingumą. Tuo tikslu nutarta sukurti ekspertų darbo grupę, kurie pateiktų  siūlymus dėl  šių mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų mokestinės sistemos tikslingumo bei, esant būtinybei,  pakeistų  šiuo metu galiojančius teisės aktus. Vyriausybė į šią ekspertų darbo grupę kviečia ir pilietinės visuomenės atstovus, socialinius partnerius….

Daugiau Daugiau

Europos profesinių sąjungų jaunimas dalinosi įžvalgomis apie nuotolinio darbo iššūkius

Europos profesinių sąjungų jaunimas dalinosi įžvalgomis apie nuotolinio darbo iššūkius

Sausio 12 d. Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) jaunimo tinklas surengė pirmąjį šių metų internetinį seminarą, kuriame daugiausia dėmesio buvo skiriama nuotoliniam darbui. Šis palyginti naujas darbo būdas tapo ypač svarbus pandemijos metu, kaip laikina priemonė, tačiau ilgainiui jis greičiausiai ir toliau vaidins svarbų vaidmenį darbo pasaulyje.  Susitikime aptarti saugos ir sveikatos klausimai bei galimybės užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams darbe, jei darbo vieta yra namuose. Pasak dalyvių, ypač svarbu pritaikyti „darbo vietos“ apibrėžtį visoms vietoms, kuriose darbuotojas dirba…

Daugiau Daugiau

ES Teisingumo Teismo nuosprendis galimai lems Europos socialinio dialogo ateitį

ES Teisingumo Teismo nuosprendis galimai lems Europos socialinio dialogo ateitį

2020 m. spalio 26 dieną, Liuksemburge, Europos Teisingumo Teismas žodine tvarka nagrinėjo bylą “Europos viešųjų paslaugų sąjunga (EPSU) prieš Europos Komisiją (EK)”. Jau sausio 18-19 dienomis tikimasi sulaukti šio teismo advokatų tarybos nuomonės. Pasak EPSU, 2020 metų sausio 16 dienos Europos Bendrojo Teismo nuosprendis minėtoje byloje atmetant profesinių sąjungų ieškinį tebekelia susirūpinimą dėl neigiamo poveikio visam Europos socialiniam dialogui. Tuo metu socialinio dialogo ekspertai pabrėžia keletą kritinių šio sprendimo aspektų ir daro išvadą, kad teismas nepakankamai įvertino aiškių procesų ir kriterijų…

Daugiau Daugiau

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas

Jau nuo 2020 m. spalio 1 d. pasikeitė valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas. Didžiausios vertinimo naujovės laukia įstaigų vadovų. Jų veiklą vertins ne tik jų tiesioginiai vadovai, bet ir kolegos bei jiems pavaldūs asmenys. Kitų metų sausį vyksiantis kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas jau vyks pagal naują tvarką. Papildomai bus vertinama ir valstybės tarnautojų kvalifikacija pagal pareigybės aprašyme nustatytas kompetencijas. Šios vertinimo dalies tikslas – kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymas, t. y. kompetencijų vertinimas bus atliekamas siekiant išsiaiškinti, kokių kompetencijų valstybės…

Daugiau Daugiau

Nauja organizacija

Nauja organizacija

Nauja organizacija – Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos skyriaus darbuotojų profesinės sąjungos pirminė organizacija papildė Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos šeimą. Organizacijai vadovauja pirmininkė Aušra Žiubrienė. LVTPS informacija

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Grasinimai. Baltijos šalys pagrasino blokuoti ES pagalbos fondą pandemijos pasekmėms mažinti, jei nebus lėšų „Rail Baltica“ projektui. Bendram skolinimuisi per Nuosavų išteklių sprendimų mechanizmą turi pritarti visos ES narės, kad Bendrija galėtų naudotis lėšomis. Vadinasi, tai kelia riziką visos ES narėms, nukentėjusioms nuo COVID-19. Daugiau apie tai čia (liet.). TDO. Išleista nauja Tarptautinės darbo organizacijos ataskaita apie pasaulinį profesinių sąjungų vaidmenį ir jų poveikį pandemijos metu. Viena pagrindinių išvadų yra ta, kad socialinis dialogas neginčijamai išlieka vienu svarbiausių elementų, ieškant sprendimų kriziniais laikotarpiais. Daugiau – čia (liet.), pati…

Daugiau Daugiau