LPSK įspėjo Seimą dėl neigiamų pasekmių Lietuvai priėmus Profesinių sąjungų įstatymo pataisas

LPSK įspėjo Seimą dėl neigiamų pasekmių Lietuvai priėmus Profesinių sąjungų įstatymo pataisas

Balandžio 24 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija Seimo Pirmininkei, Socialinių reikalų ir darbo, Žmogaus teisių ir Audito komitetams išsiuntė raštą, kuriame reiškiamas nepritarimas Profesinių sąjungų įstatymo projektui Nr. XIVP-3394, po pateikimo priimtam svarstyti parlamente kovo mėn.

Įstatymo projektu siūloma Profesinių sąjungų įstatyme įtvirtinti profesinių sąjungų valdymo organų prievolę parengti ir visuotiniam narių susirinkimui pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą bei nustatyti, kad profesinės sąjungos valdymo organas yra atsakingas už finansinės apskaitos organizavimą pagal Finansinės apskaitos įstatymą, teisingos ir išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms ataskaitoms parengti, teikimą, metinių ataskaitų parengimą, pateikimą ir paskelbimą, viešosios informacijos paskelbimą ir kt. Projekte nustatoma ne tik pareiga rengti ir teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, tačiau projekte nustatoma ir finansinės apskaitos organizavimo tvarka bei minėtų ataskaitų turinys.

LPSK atkreipė Seimo narių dėmesį, kad profesinės sąjungos yra ypatinga asociacijų rūšis, kurių veikla turi Konstitucinę (LR Konstitucijos 51 str.) ir tarptautinę (Tarptautinės darbo organizacijos) apsaugą. Profesinių sąjungų negalima tapatinti su kitomis asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar juo labiau su verslo subjektais ir taikyti tokių pačių finansinės atskaitomybės principų.

„Profesinė sąjunga nėra verslo organizacija. Tai ypatingai jautri darbuotojus jungianti sąjunga, kurios tikslas atstovauti ir ginti savo narių interesus. Profesinės sąjungos finansinių pajėgumų viešinimas gali turėti kolosaliai neigiamą įtaką profesinės sąjungos veiklai, kolektyvinėms deryboms ir teisei streikuoti. Profesinės sąjungos veikia narystės principu ir vieninteliai subjektai, kurie turi teisę gauti visą informaciją apie profesinės sąjungos finansus yra jos nariai. Šiuo metu Lietuvos profesinės sąjungos už savo finansinę veiklą atsiskaito savo nariams, teikia statistines ataskaitas Valstybinei duomenų agentūrai. Tos profesinės sąjungos, kurios vykdo komercinę veiklą, teikia ataskaitas mokesčių inspekcijai“ – teigiama LPSK rašte.

Seimo Pirmininkė ir komitetai informuojami, kad LPSK oficialiai kreipėsi į Tarptautinės darbo organizacijos ekspertus prašydama įvertinti ar įstatymo projektu siūlomas teisinis reguliavimas atitinka TDO konvencijos Nr. 87 3 straipsnio reguliavimą. Pirmine žodine ekspertų nuomone įstatymo projektas pažeidžia minėtos konvencijos 3 straipsnį. Šiuo metu LPSK laukia oficialios rašytinės TDO pozicijos šiuo klausimu.

LPSK atkreipia dėmesį, kad tiek Seimo Teisės departamentas, tiek LR Vyriausybė, tiek ir Trišalė taryba supranta, kad siūlomas teisinis reguliavimas neatitinka tarptautinės teisės normų, pažeistų profesinių sąjungų teises ir nepritaria pateiktam įstatymo projektui. Siekiant pakeisti šiuo metu esamą reguliavimą, reikalingos ekspertinės konsultacijos su TDO atstovais ir tik gavus jų išvadas, kad naujos priemonės atitinka tarptautinę teisę, galima diskutuoti apie Profesinių sąjungų įstatymo keitimą. Nepaisant tarptautinės teisės normų ir ekspertų nuomonės ir priėmus tai, kas šiuo metu siūloma, gali būti pažeisti Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai.

LPSK įspėjo, jog Seimui priėmus įstatymo projektą, kreipsis į Tarptautinę darbo organizaciją dėl TDO konvencijos Nr. 87 3 straipsnio pažeidimo, kas sukels Lietuvai neigiamų reputacinių pasekmių tarptautinėje erdvėje.

„LPSK įsitikinusi, kad Lietuva nėra ta valstybė kuri nepaiso ar savaip interpretuoja tarptautinės teisės normas, o Seimas ir komitetai spręsdami dėl įstatymo projekto atsižvelgs į teisės ekspertų, Vyriausybės ir socialinių partnerių neigiamas išvadas bei priims atsakingą sprendimą vadovaudamiesi teise, o ne argumentu „mums atrodo“, – sakoma LPSK pirmininkės Ingos Ruginienės pasirašytame rašte.

Komentarai išjungti.