Vienodi kriterijai minimaliai algai visoje ES: ką reiškia šis siūlymas ir kodėl dėl jo pečiais gūžčioja darbdaviai ir darbuotojai

Vienodi kriterijai minimaliai algai visoje ES: ką reiškia šis siūlymas ir kodėl dėl jo pečiais gūžčioja darbdaviai ir darbuotojai

Europos Komisija (EK) neseniai paskelbė lauktą direktyvos projektą, kuriuo siūloma įvesti vienodus minimaliosios mėnesinės algos (MMA) kriterijus visoms valstybėms narėms. Viešojoje erdvėje iškart pasigirdo kalbų, kad minimaliąją algą norima suvienodinti, tačiau iš tikrųjų EK siekiai visai kitokie. Vis dėlto Lietuvoje šis pasiūlymas, rodos, netenkina nei darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų, nei darbdavių. Nustatyti vienodos minimalios algos nesiekia Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius pabrėžia – savo pasiūlymais Komisija nenurodo kiekvienai valstybei įvesti konkretaus dydžio MMA ir nenustato vienodos MMA visoms…

Daugiau Daugiau

VDI informacija dėl COVID-19 ligos ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos priemonių

VDI informacija dėl COVID-19 ligos ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos priemonių

Valstybinė darbo inspekcija parengė Rekomendacijas darbdaviams kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu.Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais bei organizuoti prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą. REKOMENDACIJOS DARBDAVIAMS KAIP APSAUGOTI RIZIKĄ SUSIRGTI COVID-19 LIGA PATIRIANČIUS ASMENIS NUO UŽSIKRĖTIMO DARBO METU

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Minimali alga. Europos Komisija, siekdama, kad darbuotojams teikiama minimalios mėnesio algos apsauga būtų pakankama, pasiūlė direktyvos dėl adekvačios minimalios algos Europos Sąjungoje projektą. Valstybės galėtų pačios nustatyti kriterijus, bet tarp jų turėtų būti mažiausiai 4 privalomi elementai: 1) MMA perkamoji galia, įvertinant pragyvenimo išlaidas, taip pat mokesčių lengvatas ir socialines išmokas; 2) bendras algų lygis ir jų pasiskirstymas; 3) darbo užmokesčio augimo tempas; 4) darbo produktyvumo pokyčiai. Daugiau – čia (liet.), ETUC pozicija – čia (angl.), pasiūlytas direktyvos tekstas – čia (angl.). Skaidrumas. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ėmėsi neįprasto…

Daugiau Daugiau

Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjunga pasirašė papildomą susitarimą dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo

Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjunga pasirašė papildomą susitarimą dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo

Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos pirmininkas Konstantinas Bagdanavičius ir Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas pasirašė papildomą susitarimą dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo. Sutartyje susitarta ir dėl papildomų garantijų profesinės sąjungos nariams. Profesinės sąjungos nariams nustatoma papildomos dvi apmokamos kasmetinių atostogų dienos. Šios papildomos kasmetinių atostogų dienos turi būti panaudotos per vienerius metus, kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Tokios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos nepriklausomai nuo to, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir…

Daugiau Daugiau

Atnaujinta kolektyvinė socialinių paslaugų srities darbuotojų sutartis

Atnaujinta kolektyvinė socialinių paslaugų srities darbuotojų sutartis

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis kartu su penkiomis socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinėmis sąjungomis ketvirtadienį pasirašė atnaujintą kolektyvinę sutartį. Pagal ją kitąmet šiek tiek paaugs mažiausiai uždirbančių profesinėms sąjungoms priklausančių socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai, jiems taip pat užtikrinamos papildomos atostogos, trumpesnis darbo laikas bei geresnės sąlygos vaikus auginantiems darbuotojams. Kolektyvinę sutartį iš profesinių sąjungų pusės pasirašė Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialinių darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos valstybės…

Daugiau Daugiau

Tarptautinė peticija „Demokratija darbe yra būtinybė!”

Tarptautinė peticija „Demokratija darbe yra būtinybė!”

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ir kitos profesinės organizacijos kviečia Europos ir nacionalines institucijas veikti užtikrinant darbuotojų įsitraukimą į sprendimų priėmimą visose darbovietėse. Padidinti spaudimui visi europičiai kviečiami pasirašyti peticiją „Demokratija darbe yra būtinybė!”. Ankstesnės krizės ir ši pandemija atskleidė: įmonėse su aktyvesniu darbuotojų įsitraukimu priimama daugiau ilgalaikių ir tvarių sprendimų, turinčių socialinę ir ekonominę naudą. Taip pat viešojo administravimo įstaigos ir organizacijos gauna naudos iš darbuotojų dalyvavimo užtikrinant paslaugų kokybę ir atskaitomybę. Ir vis dėlto didelė dalis darbdavių pernelyg dažnai…

Daugiau Daugiau

Pasirašyta kolektyvinė sutartis

Pasirašyta kolektyvinė sutartis

Vyriausybės įgaliotas socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis bei penkios profesinių sąjungų organizacijos penktadienį pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį, kuria bazinės pareiginės algos dydis visiems viešojo sektoriaus tarnautojams, darbuotojams ir pareigūnams didinamas iki 177 eurų, o sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams užtikrinamos papildomos garantijos. Nacionalinę kolektyvinę sutartį iš profesinių sąjungų pusės pasirašė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga ir Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas. „Derybos dėl geresnių darbo sąlygų viešojo sektoriaus darbuotojams vyksta…

Daugiau Daugiau

Socialiniams darbuotojams pinigų neliko

Socialiniams darbuotojams pinigų neliko

Dėl šalyje paskelbto karantino, dabartinė valdžia pažėrė pinigų įvairioms grupėms. Esą, patirtiems nuostoliams ar pasikeitusioms darbo sąlygoms kompensuoti. Gavo ūkininkai, medikai, pedagogai, bedarbiai, dirbantys savarankiškai, verslininkai ir kiti. Kasdien su žmonėmis dirbantys socialiniai darbuotojai, sako jaučiasi įskaudinti, kad jiems pinigų neliko. – Ar matydami, kaip skirtingoms visuomenės grupėms valdžia randa pinigų papildomoms išmokoms, socialiniai darbuotojai nesijaučia nuskriausti? – „Vakaro žinios” paklausė Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos vadovės Jūratės TAMAŠAUSKIENĖS. – Jaučiamės labai nuskriausti. Labai nenorime priešintis su kitomis profesinėmis grupėmis, nes gerbiame visų darbą…

Daugiau Daugiau