Ką svarbu žinoti, norint perkelti darbo vietą į kitą vietovę ar šalį?

Ką svarbu žinoti, norint perkelti darbo vietą į kitą vietovę ar šalį?

Atėjus vasaros sezonui ir vaikų atostogoms darbuotojai dažnai nori perkelti savo darbo vietą į kitas vietoves ar net šalis, kuriose galėtų derinti darbą su laisvalaikiu ar leisti laiką kartu su šeima. Neretai ir pats darbdavys organizuoja tokį darbo ir laisvalaikio procesą. VDI kancleris Šarūnas Orlavičius akcentuoja, kad VDI dažnai sulaukia klausimų dėl vadinamųjų darbostogų, tačiau atkreipia dėmesį, kad „darbostogų“ sąvokos ir jų organizavimo tvarkos tiesiogiai teisės aktai nereglamentuoja. „Kadangi Darbo kodeksas nenumato „darbostogų“ sąvokos, tai tuo atveju, jei darbdavys siunčia…

Daugiau Daugiau

EPSU kongresas 2024

EPSU kongresas 2024

Birželio 18-20 d. Bukarešte (Rumunijoje) vyko 11-asis EPSU kongresas. Šis kas penkerius metus vykstantis renginys yra svarbiausias EPSU veiklos įvykis. 2024 m. kongresas buvo pirmasis EPSU kongresas, surengtas Rytų Europoje, šalyje, kuri į Europos Sąjungą įstojo mažiau nei prieš 20 metų, ir įvyko praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Rumunija prisijungė prie Šengeno erdvės. Kongresą atidarė EPSU pirmininkė Mette Nord (Fagforbundet, Norvegija). EPSU generalinis sekretorius Jan Willem Goudriaan kartu su EPSU nuolatinių komitetų ir tinklų pirmininkais bei atstovais pristatė…

Daugiau Daugiau

Ar pateisino valstybės tarnautojų  lūkesčius sukurtas naujas valstybės tarnybos įstatymas ?

Ar pateisino valstybės tarnautojų  lūkesčius sukurtas naujas valstybės tarnybos įstatymas ?

Jau greitai pusmetis, kaip Lietuvoje galioja naujas valstybės tarnybos įstatymas. Koks buvo iniciatorių įstatymo keitimo tikslas? Kol kas atsakymo neturime. Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, vienijanti  ministerijų, Seimo kanceliarijos, savivaldybių, muitinių, valstybinės mokesčių inspekcijos, socialinius, užimtumo tarnybų ir kitus Lietuvos valstybės tarnautojus, viešojo sektoriaus  profesinių sąjungų narius, birželio 14 d. rinkosi į Įgaliotinių tarybos posėdį – diskusiją, siekiant aptarti praėjusių metų profesinės sąjungos veiklos rezultatus bei apsvarstyti naujojo valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo galimybes, jo privalumus…

Daugiau Daugiau

LPSK valdybos posėdyje

LPSK valdybos posėdyje

Birželio 14 d. įvyko eilinis LPSK valdybos posėdis. Jame LPSK pirmininkė Inga Ruginienė informavo, jog Seimo nario Viliaus Semeškos inicijuoti Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimai buvo atmesti Seimo Audito komitete, Žmogaus teisių komitetas nusprendė projektą grąžinti iniciatoriui tobulinti. Liko sulaukti pagrindinio komiteto – Socialinių reikalų ir darbo – spendimo. Anot pirmininkės, projekto iniciatorius niekur nesilanko, negina savo projekto, Trišalės tarybos ir Vyriausybės išvados buvo neigiamos, todėl tikėtina, kad projektui nebus pritarta ir Seime. Valdybos nariai taip pat apsisprendė ir dėl pozicijos…

Daugiau Daugiau

Viskas, ką reikia žinoti apie nemokamas atostogas

Viskas, ką reikia žinoti apie nemokamas atostogas

Valstybinė darbo inspekcija dažnai sulaukia klausimų apie nemokamas atostogas ir jų suteikimo tvarką. Nemokamos atostogos – ypač geras sprendimas, kai darbuotojas nėra sukaupęs kasmetinių atostogų arba jas yra jau išnaudojęs, tačiau jam reikia laikinai sustabdyti savo darbo veiklą dėl asmeninių priežasčių, sveikatos būklės ir pan.  Nors už nemokamas atostogas darbuotojui nemokama, tačiau grįžus iš jų darbuotojui turi būti užtikrintos visos jo darbo sutartyje sutartos darbo sąlygomis. Tam, kad galima būtų tinkamai pasinaudoti minėtomis atostogomis, labai svarbu žinoti ir suprasti teisinį…

Daugiau Daugiau

Žmogaus teisių komitetas – prieš siūlymą keisti Profesinių sąjungų įstatymą

Žmogaus teisių komitetas – prieš siūlymą keisti Profesinių sąjungų įstatymą

Gegužės 29 d. Seimo Žmogaus teisių komitete buvo svarstomos Profesinių sąjungų įstatymo pataisos, siūlančios įpareigoti profesines sąjungas teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą. Įstatymo pataisas kritikavusi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė prašė komiteto narių balsuoti prieš ir tokiu būdu neperkelti šio projekto svarstymą į tarptautinį lygį. Tai, anot jos, galėtų padaryti žalą Lietuvos reputacijai. „Profesinių sąjungų finansinių pajėgumų viešinimas gali turėti ypatingai neigiamą įtaką kolektyvinėms deryboms ir teisei streikuoti. Jeigu būtų priimtas toks projektas, būtų pažeista…

Daugiau Daugiau

Europos kolektyvinių derybų gegužės mėnesio naujienos

Europos kolektyvinių derybų gegužės mėnesio naujienos

2024 m. gegužės mėnesio naujienos  Švedija Sveikatos priežiūros profesinės sąjungos streikai dėl geresnių darbo sąlygų Vårdförbundet sveikatos priežiūros specialistų profesinė sąjunga, kilus ginčui dėl darbo krūvio ir darbo valandų, paskelbė streiką, kuriame nuo birželio 4 d. dalyvaus 2 000 narių penkiuose regionuose. Profesinė sąjunga pabrėžia, kad norint užtikrinti tvarią karjerą reikia trumpesnių darbo valandų, ir reiškia nusivylimą dėl įstrigusių derybų su SKR ir Sobona darbdavių organizacijomis. Tuo tarpu 68000 narių laikosi profesinės sąjungos draudimo dirbti viršvalandžius. Profesinės sąjungos reikalavimą sutrumpinti…

Daugiau Daugiau

Prikaupėte atostogų? Atvejai, kai jas prarasite

Prikaupėte atostogų? Atvejai, kai jas prarasite

Darbo kodekso 127 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teisė pasinaudoti neišnaudotomis kasmetinėmis atostogomis (arba gauti piniginę kompensaciją už jas atleidimo atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti. Atsižvelgiant į teismų praktiką, šios taisyklės taikymui neturi reikšmės, ar tai yra pirmi, ar paskesni darbuotojo darbo metai. „Taikant „atostogų nubraukimo“ taisyklę, turi būti vertinamas ne bendras sukauptų atostogų dienų skaičius, o žiūrima, už…

Daugiau Daugiau

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Nuotolinis darbas ir teisė atsijungti. Europos Komisija pradėjo konsultacijas su socialiniais partneriais dėl galimų ES veiksmų nuotolinio darbo ir teisės atsijungti srityje. Komisija pabrėžia, kad kai kurios valstybės narės jau dabar reglamentuoja nuotolinio darbo sritį įstatymais arba kolektyvinėmis sutartimis, tačiau mano, kad atėjo laikas turėti vienodas sąlygas visoje ES. Tarp Komisijos pasiūlymų: teisė atsijungti ne darbo metu, tinkamas „budėjimo režimo“ reglamentavimas ir nuobaudos nesilaikantiems reikalavimų, užtikrinimas, kad nuotoliu dirbantys asmenys turėtų tokias pat informavimo ir konsultavimo teises, kaip ir dirbantys iš…

Daugiau Daugiau

Reikia pavaduoti kolegas? Turi būti mokamas padidintas darbo užmokestis

Reikia pavaduoti kolegas? Turi būti mokamas padidintas darbo užmokestis

Artėjant vasarai, jūsų prašo pavaduoti kolegas? Darbo kodekso 144 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Taigi jeigu yra poreikis atlikti darbo sutartyje sulygtą darbo funkciją padidinta apimtimi, t. y. padidinamas darbo krūvis per nepakitusią darbo laiko normą, už tai turi būti mokamas padidintas darbo užmokestis, o dėl konkretaus dydžio šalys turi susitarti darbo arba kolektyvinėje sutartyje. Kancleris Šarūnas Orlavičius…

Daugiau Daugiau