Įkurtas LVTPS jaunimo centras

Įkurtas LVTPS jaunimo centras

Balandžio 5 dieną, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS)  jaunimas susirinko į pirmąją konferenciją, kurioje įkūrė LVTPS jaunimo centrą. Steigiamajame susirinkime dalyvavo jauni, iniciatyvūs žmonės, dirbantys valstybiniame ir viešajame sektoriuje. Konferencijos metu buvo patvirtintas LVTPS jaunimo centro reglamentas ir išrinkta Taryba. Jaunimo centro Tarybos nariais buvo išrinkti Kęstutis iš Šiaulių, Kristina iš Rokiškio, Dovydas iš Utenos, Simona ir Vilija iš Vilniaus. LVTPS jaunimo centro Tarybos nariai pirmininke išrinko Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo…

Daugiau Daugiau

VDI darbų mastas per metus padvigubėjo

VDI darbų mastas per metus padvigubėjo

2023 m. VDI atliko dvigubai daugiau patikrinimų dėl darbuotojų saugos nei ankstesniaisiais metais, išnagrinėjo 300 skundų dėl psichologinio smurto darbe, o darbo ginčuose darbuotojams priskirta grąžinti daugiau kaip 10 mln. eurų. 2023 m. VDI buvo išsikėlusi ambicingų uždavinių ir patyrė nemažai iššūkių. Per praėjusius metus pasiekti rezultatai, nors ne visi matomi plačiajai visuomenei, džiugina, nes kai kuriose srityse vyksta pokytis, kuris, palyginti su ankstesniaisiais metais, – akivaizdus. „Kasmet atliekamos gyventojų ir įmonių apklausos rezultatai rodo, kad dauguma respondentų VDI pirmiausia…

Daugiau Daugiau

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Platforminio darbo direktyva. Nors praėjusį mėnesį ES Tarybos balsavime direktyva buvo atmesta, užtikrinus Estijos ir Graikijos palaikymą, buvo surengtas antras balsavimas, šį kartą buvęs sėkmingas. Direktyvai dar turi pritarti Europos Parlamentas, tačiau dėl jo pritarimo yra neabejojama. Pagrindinis direktyvos tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai identifikuojama, kada per platformas dirbantis asmuo yra iš tiesų dirbantis savarankiškai, o kada privalo turėti darbuotojo statusą ir atitinkamas garantijas (ligos išmokos, apmokamos atostogos ir pan.). Direktyva taip pat numato darbo santykių prezumpciją, o įrodinėjimo našta,…

Daugiau Daugiau

Su kovo 11-ąja

Su kovo 11-ąja

1990 metais kovo 11-ąją Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą, kuriuo Lietuva išreiškė savo siekį vėl tapti laisva ir nepriklausoma valstybe. Didžiuokimės ir gerbkime, puoselėkime ir ginkime savo visų laisvę, dėl kurios iššūkiai visada teįkvepia paprastiems, dideliems ir svarbiems darbams.

Sveikiname su Tarptautine moterų solidarumo diena

Sveikiname su Tarptautine moterų solidarumo diena

Lyčių lygybė – tai vienas iš pagrindinių demokratijos principų. Jis grindžiamas lyčių lygiomis teisėmis ir galimybėmis bei atsakomybe visose gyvenimo srityse. Lygios galimybės vyrams ir moterims – tai kliūčių nebuvimas nei vienai iš lyčių pilnaverčiai dalyvauti ekonominiame, politiniame ir socialiniame gyvenime. Idėja švęsti tarptautinę moters dieną kilo XIX-XX amžių sandūroje, kai sparti industrializacija ir ekonominė plėtra kėlė masinius protestus prieš sunkias darbo sąlygas. Vienas tokių protestų vyko 1857 metų kovo 8 dieną Niujorko tekstilės fabrike, kur moterys protestavo prieš ypač…

Daugiau Daugiau

Skirkite savo paramą profesinei sąjungai

Skirkite savo paramą profesinei sąjungai

Šiemet, kaip ir praėjusiais metais šalia pajamų mokesčio, skiriamo paramos gavėjams ir politinėms partijoms, gyventojai gali papildomai skirti 0,6 proc. pajamų mokesčio ir profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams. 2023 m. gautos paramos lėšos buvo panaudotos profesinės sąjungos narių švietimui ir teisinėms paslaugoms. Planuojame surinktą paramą panaudosime, spręsdami profesinės sąjungos nariams kylančias problemas bei  profesinės sąjungos narių švietimui. Prie Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos veiklos galite prisidėti ir skirdami savo 0,6% nuo sumokėto Gyventojų pajamų…

Daugiau Daugiau

Darbo ginčų komisijose prašymų skaičius ir priteistos sumos išaugo

Darbo ginčų komisijose prašymų skaičius ir priteistos sumos išaugo

DGK 2023 m. gavo 7 427 prašymus dėl darbo ginčo išnagrinėjimo. Palyginti su 2022 m., gauta apie 27 proc. daugiau prašymų, taip pat apie 25 proc. padidėjo prašymuose keltų ir išnagrinėtų reikalavimų skaičius. Kaip ir anksčiau, dominuojantys – apie 74 proc. – reikalavimai – išieškoti nesumokėtą darbo užmokestį ir kitas susijusias išmokas. Antroje vietoje, kaip ir 2022 m., – ginčai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje, kaip ir 2022 m., – ginčai dėl neturtinės žalos atlyginimo, ketvirtoje – dėl…

Daugiau Daugiau

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

1918 metų vasario 16 dieną, Lietuva atkūrė savo valstybę. Vasario 16-oji atvėrė kelią demokratinei Lietuvai kurti. Prabėgo daug metų, tačiau ir šiandien, tuomet Lietuvos Tarybos pasirašytas Nepriklausomybės aktas galios neprarado iki šiol. Lietuva šiandien yra nepriklausoma, demokratinė, moderni valstybė, aktyvi Europos Sąjungos ir NATO narė. Didžiuokimes savo Valstybe, kurkime ir puoselėkime tvirtą ir vieningą Lietuvą drauge! Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Nuo sausio 1 d. pakeistas atlygio už darbą įstatymas

Nuo sausio 1 d. pakeistas atlygio už darbą įstatymas

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad nuo šių metų sausio 1 d. buvo pakeistas ir priimtas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas. Pakeistas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Pareiginė alga apskaičiuojama pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Patikslinta darbo užmokesčio sandara. Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga; priemokos; piniginė išmoka už atliktą darbą, mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; mokėjimas už darbą…

Daugiau Daugiau