Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Socialinė ES. Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas – simboliškai svarbus renginys, kuriuo ES patvirtino savo įsipareigojimus gerinti europiečių gyvenimo standartus ir socialinę apsaugą. Pagrindinį renginį galite pamatyti čia, profesinių sąjungų gretutinis renginys, skirtas atkreipti dėmesį į Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą čia (angl.), Porto deklaracijos tekstas čia (angl.), ETUC Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo vertinimas čia (angl.). Turto mokestis. Europos turto mokestis galėtų padėti spręsti dvigubą problemą – sumažinti išaugusią turtinę nelygybę ir padėti finansuoti atsigavimą po pandemijos bei kitiems dideliems iššūkiams. Didelis pliusas, kad šis mokestis paveiktų tik labai nedidelę europiečių…

Daugiau Daugiau

Signalai apie mobingą Alytaus savivaldybėje: valstybės tarnautojai neapsikentė politikų elgesio

Signalai apie mobingą Alytaus savivaldybėje: valstybės tarnautojai neapsikentė politikų elgesio

Alytaus miesto savivaldybėje tvyro įtampa. Antradienio vakarą Alytaus miesto merui, tarybos nariams ir administracijos direktorei buvo išplatintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos atstovų pranešimas apie administracijos darbuotojų atžvilgiu naudojamą mobingą. Administracijos atstovai tikina, kad jeigu visa tai nesiliaus, kai kurių politikų lauks liūdnos pasekmės, o kai kurie tarybos nariai atkerta neketinantys nusileisti ir toliau planuojantys reikalauti ne ponauti, o tarnauti miestui. Įteikė raštą dėl patiriamo mobingo Rašte teigiama, kad savivaldybės administracijos skyrių vadovai, pavaduotojai ir specialistai, tarybos komitetų…

Daugiau Daugiau

Ar žaliasis sertifikatas palengvins laisvą asmenų judėjimą ES?

Ar žaliasis sertifikatas palengvins laisvą asmenų judėjimą ES?

Balandžio 30 dieną įvyko Laisvo asmenų judėjimo patariamojo komiteto posėdis prie Europos Komisijos. Posėdis vyko nuotoliniu būdu. Pandemija sujaukė mūsų judėjimo ir veiklos planus, nekreipdama dėmesio į aukščiausio lygio nutarimus, direktyvas ir kitus dokumentus. Matyt, neatsitiktinai pirmuoju klausimu buvo aptarta, kaip judėsime, bent jau šią vasarą, Europos Sąjungos erdvėje. Balandžio 14 dieną Europos Taryba suteikė Europos Parlamentui mandatą pradėti derybas dėl visoms šalims vienodo žaliojo sertifikato įvedimo. Atrodo, kad tai turėtų palengvinti keliavimą ES viduje ir tapti išsigelbėjimo ratu. Tačiau,…

Daugiau Daugiau

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena.

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena.

Kiekvienų metų balandžio 28 d. minime Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos, žuvusiųjų ir sužalotųjų darbe dieną. Covid-19 pandemija dar labiau paveikė darbuotojų fizinę ir psichinę sveikatą. Kasdien pasaulyje miršta 7600 sveikatos apsaugos darbuotojų. Tarptautinė darbo organizacija (TDO) sulaukė profesinių sąjungų prašymo, pripažinti Covid-19 medikų profesine liga. Kas 12 sekundžių pasaulyje vyksta su darbu susijusi mirtis. Milijonai darbuotojų toliau žūsta dėl nepakankamos darbo saugos. Stresas ir perdegimas taip pat prisideda prie per daug dirbančių ir dažnai nepakankamai apmokamų darbuotojų psichinės sveikatos…

Daugiau Daugiau

Europos Sąjungos direktyva dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio.

Europos Sąjungos direktyva dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio.

Siekiant užtikrinti tinkamas darbo ir gyvenimo sąlygas, taip pat kurti sąžiningą ir atsparią ekonomiką ir visuomenę, laikantis Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir jos darnaus vystymosi tikslų, labai svarbu užtikrinti Sąjungos darbuotojams deramą darbo užmokestį. Deramas darbo užmokestis yra esminė ES socialinės rinkos ekonomikos modelio dalis. Valstybių narių konvergencija šioje srityje padeda siekti bendros gerovės Sąjungoje. Ekonomikos nuosmukio laikotarpiais minimaliojo darbo užmokesčio vaidmuo tampa dar svarbesnis. COVID-19 krizė ypač paveikė sektorius, kuriuose dirba daugiau mažą darbo užmokestį…

Daugiau Daugiau

Socialinis dialogas Lietuvoje: bendradarbiavimas, kompromisai ir geroji patirtis

Socialinis dialogas Lietuvoje: bendradarbiavimas, kompromisai ir geroji patirtis

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), tęsdama diskusiją apie socialinį dialogą Lietuvoje, surengė jau trečiąjį nuotolinį seminarą „Savivaldybių vaidmuo plėtojant socialinį dialogą vietos lygmeniu: kolektyvinių sutarčių socialinių paslaugų srityje įgyvendinimo galimybės“. Balandžio 20 dieną, antradienį, vykęs renginys, kuriame dalyvavo daugiau kaip 80 dalyvių, organizuotas kartu su partneriais – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesine sąjunga bei Norvegijos vietos ir regionų valdžios asociacija. LSA direktorė Roma Žakaitienė, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena…

Daugiau Daugiau

Biudžetinių įstaigų nuotolinio darbo išlaidų kompensavimas – apie ką nepagalvota?

Biudžetinių įstaigų nuotolinio darbo išlaidų kompensavimas – apie ką nepagalvota?

Darbo kodekso 52 straipsnyje nurodyta, kad darbuotojas, susitarus su darbdaviu, gali atlikti darbo sutartyje numatytas funkcijas nuotoliniu būdu. Visgi Darbo kodekse yra sąlyga – raštu turi būti nustatomi darbo vietos reikalavimai ir jei dirbdamas nuotoliniu būdu darbuotojas patiria papildomų išlaidų, susijusių su jo darbu, darbo priemonių įsigijimu, įsirengimu ir naudojimu, jos privalo būti kompensuotos. Kompensacijos dydį ir jos mokėjimo sąlygas darbo sutarties šalys nustato susitarimu. Valstybės norminiai aktai nenustato konkrečiai kas ir kiek turi būti kompensuojama. Tai nustatoma vidiniais norminiais…

Daugiau Daugiau

Atnaujinta kolektyvinių sutarčių registravimo ir skelbimo tvarka

Atnaujinta kolektyvinių sutarčių registravimo ir skelbimo tvarka

2021 m. balandžio 2 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės įsakymu Nr. A1-280 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-334 „Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas: patikslintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės, kurioje viešaiskelbiamos Kolektyvinių sutarčių registre registruotos kolektyvinės sutartys, interneto svetainėsadresas – https://socmin.lrv.lt; šio aprašo 3 punkte atsisakyta dokumentų teikimo faksu ir…

Daugiau Daugiau

65-oji Jungtinių Tautų Moterų (Konferencija) padėties komisijos sesija (UNCSW65)

65-oji Jungtinių Tautų Moterų (Konferencija) padėties komisijos sesija (UNCSW65)

2021 m. Kovo 15–26 d Dėl COVID-19 padėties ir atsižvelgiant į naujausias Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gaires, CSW65 vyko hibridiniu būdu ir daugiausia virtualiais susitikimais. Šių metų JT Moterų konferencijos pagrindinė  tema  buvo : „Visavertis ir efektyvus moterų dalyvavimas viešajame gyvenime ir sprendimų priėmime, taip pat smurto panaikinimas siekiant lyčių lygybės ir visų moterų ir mergaičių įgalinimo“ ir  tema: „Moterų įgalinimas ir ryšys su tvariu vystymusi“. Sesijos atidaryme Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio  Guterres pabrėžė,…

Daugiau Daugiau