EPSU Šiaurės-rytų regiono atstovų susitikimas

EPSU Šiaurės-rytų regiono atstovų susitikimas

Kovo 3 d. vyko Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų konfederacijos (EPSU) Šiaurės-rytų regiono atstovų susitikimas nuotoliniu būdu. Lietuvos profesinėms sąjungoms atstovavo: Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja Rima Kisielienė, Lietuvos sveikatos apsaugos profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė ir jaunimo atstovė  Alina Tankeliun, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė ir pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė. Be Lietuvos atstovų susitikime dalyvavo Armėnijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Sakartvelo atstovai, o taip pat EPSU generalinis sekretorius Jan Willem …

Daugiau Daugiau

Pilotinėms savivaldybėms pristatyta Norvegijos patirtis vystant socialinį dialogą

Pilotinėms savivaldybėms pristatyta Norvegijos patirtis vystant socialinį dialogą

Ilgametė Norvegijos patirtis socialinio dialogo srityje bei Lietuvos laukiantys iššūkiai aptarti kovo 4 dieną, ketvirtadienį, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) surengtame seminare. Tai jau antroji diskusija iš renginių ciklo, skirto skatinti socialinio dialogo idėją ir principus Lietuvoje. Seminare su kolegomis iš Norvegijos patirtimi keitėsi Vilniaus miesto, Marijampolės, Rokiškio, Trakų ir Utenos rajonų savivaldybių bei jose esančių profesinių sąjungų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos atstovai. LSA patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė pristatė socialinio dialogo Lietuvos savivaldybėse situaciją ir iššūkius….

Daugiau Daugiau

Finansų ministerijos kritika EBPO – požiūrio į Lietuvos savivaldą atspindys

Finansų ministerijos kritika EBPO – požiūrio į Lietuvos savivaldą atspindys

Savo nusivylimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Lietuvai pateiktomis rekomendacijomis išreiškusi Finansų ministerija ne tik diskredituoja šios nepriklausomos tarptautinės organizacijos profesionalumą, bet ir menkina Lietuvos įvaizdį bei pasitikėjimą jos savivalda. Vasario 25 dieną, ketvirtadienį, EBPO pristatė išsamią Lietuvos savivaldybių finansinės situacijos analizę, kurioje siūloma stiprinti savivaldybių galimybes investuoti. Renginyje dalyvavęs Finansų ministerijos, kuri buvo pagrindinis šio tyrimo partneris, atstovas Ričardas Kasperavičius EBPO ataskaitą įvardino kaip „nuviliančią“, o kai kuriuos jos teiginius bei rekomendacijas, siūlančias didinti investicinį savivaldybių pajėgumą, –…

Daugiau Daugiau

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Vėžys. Europos Komisija paskelbė planą dėl kovos su vėžiu. Nors profesinės sąjungos tai sveikina, kartu atkreipia dėmesį, kad dokumentas nėra pakankamai ambicingas. Apie 100 tūkst. žmonių kasmet miršta nuo su darbu susijusio vėžio (dešimtadalis visų mirčių nuo vėžio Europoje), bet šiai problemai neskiriama pakankamai dėmesio. Be to, dalies vėžio atvejų rizika galėtų būti sumažinta paprastai – pavyzdžiui, žinant, kad odos vėžys yra palyginti dažnas, vertėtų reglamentuoti galimą darbo laiką saulėje. Daugiau – čia (angl.), išsami Europos profesinių sąjungų pozicija dėl sveikatos ir saugos darbe – čia (angl.). Jaunimas. Europos…

Daugiau Daugiau

URM darbuotojų tyrimas: vadovų arogancija, artimųjų skyrimas į aukštas pareigas ir nemotyvuojantys atlyginimai

URM darbuotojų tyrimas: vadovų arogancija, artimųjų skyrimas į aukštas pareigas ir nemotyvuojantys atlyginimai

Užsienio reikalų ministerijoje (URM) atliktos darbuotojų apklausos rezultatai atskleidė, kad įstaigoje susiduriama su problema, kai, pasinaudojant įstatymo spragomis, į aukštas pareigas yra skiriami asmenys, priklausantys artimam draugų ratui. Ministerijoje dirbantys darbuotojai taip pat neslepia jaučiantys, kad jiems yra labai apribotos galimybės kilti karjeros laiptais, o dėl, jų manymu, vadovų arogancijos bei esamo nesiskaitymo su pavaldiniais įstaigoje tvyro blogas psichologinis klimatas. Kartu URM darbuotojai reiškia nepasitenkinimą ir dėl nekonkurencingo atlyginimo. Darbuotojų darbo sąlygų tyrimas rodo, kad dėl šių priežasčių net 7…

Daugiau Daugiau

Diskusija su Seimo nariu Kęstučiu Vilkausku

Diskusija su Seimo nariu Kęstučiu Vilkausku

Vasario 15 d. pirmininkė Irena Petraitienė ir pavaduotoja Rima Kisielienė kartu su Seimo nariu Kęstučiu Vilkausku aptarė LVTPS narių pateiktus siūlymus dėl kai kurių Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų keitimo. Buvo diskutuojama dėl priemokų ir priedų skyrimo už stažą, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo, apie pareiginės algos koeficientų intervalus, valstybės tarnautojų vertinimo bei apie kitus valstybės tarnautojams aktualius klausimus. LVTPS informacija

Dėl mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų mokestinei sistemai tikslingumo

Dėl mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų mokestinei sistemai tikslingumo

Aštuonioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatos, susijusios su teisingesne ir augti palankia mokesčių sistema,  skatina Finansų ministeriją įvertinti galiojančių mokesčių lengvatų tikslingumą ir poveikį. Todėl priimtas sprendimas  peržiūrėti  šias lengvatas ir kitas specialias sąlygas, išimtis,  iškreipiančias apmokestinimo teisingumą. Tuo tikslu nutarta sukurti ekspertų darbo grupę, kurie pateiktų  siūlymus dėl  šių mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų mokestinės sistemos tikslingumo bei, esant būtinybei,  pakeistų  šiuo metu galiojančius teisės aktus. Vyriausybė į šią ekspertų darbo grupę kviečia ir pilietinės visuomenės atstovus, socialinius partnerius….

Daugiau Daugiau

Europos profesinių sąjungų jaunimas dalinosi įžvalgomis apie nuotolinio darbo iššūkius

Europos profesinių sąjungų jaunimas dalinosi įžvalgomis apie nuotolinio darbo iššūkius

Sausio 12 d. Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) jaunimo tinklas surengė pirmąjį šių metų internetinį seminarą, kuriame daugiausia dėmesio buvo skiriama nuotoliniam darbui. Šis palyginti naujas darbo būdas tapo ypač svarbus pandemijos metu, kaip laikina priemonė, tačiau ilgainiui jis greičiausiai ir toliau vaidins svarbų vaidmenį darbo pasaulyje.  Susitikime aptarti saugos ir sveikatos klausimai bei galimybės užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams darbe, jei darbo vieta yra namuose. Pasak dalyvių, ypač svarbu pritaikyti „darbo vietos“ apibrėžtį visoms vietoms, kuriose darbuotojas dirba…

Daugiau Daugiau