Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Platforminio darbo direktyva. Nors praėjusį mėnesį ES Tarybos balsavime direktyva buvo atmesta, užtikrinus Estijos ir Graikijos palaikymą, buvo surengtas antras balsavimas, šį kartą buvęs sėkmingas. Direktyvai dar turi pritarti Europos Parlamentas, tačiau dėl jo pritarimo yra neabejojama. Pagrindinis direktyvos tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai identifikuojama, kada per platformas dirbantis asmuo yra iš tiesų dirbantis savarankiškai, o kada privalo turėti darbuotojo statusą ir atitinkamas garantijas (ligos išmokos, apmokamos atostogos ir pan.). Direktyva taip pat numato darbo santykių prezumpciją, o įrodinėjimo našta,…

Daugiau Daugiau

Su kovo 11-ąja

Su kovo 11-ąja

1990 metais kovo 11-ąją Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą, kuriuo Lietuva išreiškė savo siekį vėl tapti laisva ir nepriklausoma valstybe. Didžiuokimės ir gerbkime, puoselėkime ir ginkime savo visų laisvę, dėl kurios iššūkiai visada teįkvepia paprastiems, dideliems ir svarbiems darbams.

Sveikiname su Tarptautine moterų solidarumo diena

Sveikiname su Tarptautine moterų solidarumo diena

Lyčių lygybė – tai vienas iš pagrindinių demokratijos principų. Jis grindžiamas lyčių lygiomis teisėmis ir galimybėmis bei atsakomybe visose gyvenimo srityse. Lygios galimybės vyrams ir moterims – tai kliūčių nebuvimas nei vienai iš lyčių pilnaverčiai dalyvauti ekonominiame, politiniame ir socialiniame gyvenime. Idėja švęsti tarptautinę moters dieną kilo XIX-XX amžių sandūroje, kai sparti industrializacija ir ekonominė plėtra kėlė masinius protestus prieš sunkias darbo sąlygas. Vienas tokių protestų vyko 1857 metų kovo 8 dieną Niujorko tekstilės fabrike, kur moterys protestavo prieš ypač…

Daugiau Daugiau

Skirkite savo paramą profesinei sąjungai

Skirkite savo paramą profesinei sąjungai

Šiemet, kaip ir praėjusiais metais šalia pajamų mokesčio, skiriamo paramos gavėjams ir politinėms partijoms, gyventojai gali papildomai skirti 0,6 proc. pajamų mokesčio ir profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams. 2023 m. gautos paramos lėšos buvo panaudotos profesinės sąjungos narių švietimui ir teisinėms paslaugoms. Planuojame surinktą paramą panaudosime, spręsdami profesinės sąjungos nariams kylančias problemas bei  profesinės sąjungos narių švietimui. Prie Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos veiklos galite prisidėti ir skirdami savo 0,6% nuo sumokėto Gyventojų pajamų…

Daugiau Daugiau

Darbo ginčų komisijose prašymų skaičius ir priteistos sumos išaugo

Darbo ginčų komisijose prašymų skaičius ir priteistos sumos išaugo

DGK 2023 m. gavo 7 427 prašymus dėl darbo ginčo išnagrinėjimo. Palyginti su 2022 m., gauta apie 27 proc. daugiau prašymų, taip pat apie 25 proc. padidėjo prašymuose keltų ir išnagrinėtų reikalavimų skaičius. Kaip ir anksčiau, dominuojantys – apie 74 proc. – reikalavimai – išieškoti nesumokėtą darbo užmokestį ir kitas susijusias išmokas. Antroje vietoje, kaip ir 2022 m., – ginčai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje, kaip ir 2022 m., – ginčai dėl neturtinės žalos atlyginimo, ketvirtoje – dėl…

Daugiau Daugiau

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

1918 metų vasario 16 dieną, Lietuva atkūrė savo valstybę. Vasario 16-oji atvėrė kelią demokratinei Lietuvai kurti. Prabėgo daug metų, tačiau ir šiandien, tuomet Lietuvos Tarybos pasirašytas Nepriklausomybės aktas galios neprarado iki šiol. Lietuva šiandien yra nepriklausoma, demokratinė, moderni valstybė, aktyvi Europos Sąjungos ir NATO narė. Didžiuokimes savo Valstybe, kurkime ir puoselėkime tvirtą ir vieningą Lietuvą drauge! Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Nuo sausio 1 d. pakeistas atlygio už darbą įstatymas

Nuo sausio 1 d. pakeistas atlygio už darbą įstatymas

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad nuo šių metų sausio 1 d. buvo pakeistas ir priimtas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas. Pakeistas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Pareiginė alga apskaičiuojama pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Patikslinta darbo užmokesčio sandara. Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga; priemokos; piniginė išmoka už atliktą darbą, mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; mokėjimas už darbą…

Daugiau Daugiau

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams – profsąjungų nariams – didėja atlyginimai, gerės darbo sąlygos

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams – profsąjungų nariams – didėja atlyginimai, gerės darbo sąlygos

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, priklausantiems profesinėms sąjungoms, už įgytą vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją papildomai 5 procentais didinama pareiginės algos pastovioji dalis. Prieš pensinio amžiaus socialiniams darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip 5 metai, įgyta kvalifikacinė kategorija galios kol jie sukaks senatvės pensijos amžių ir įgis teisę į socialinio draudimo senatvės pensiją. Visa tai įtvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės kartu su penkiomis socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinėmis sąjungomis pasirašytame susitarime dėl socialinių paslaugų…

Daugiau Daugiau

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Streikas Suomijoje. Maždaug 300 tūkst. darbuotojų Suomijoje šį ketvirtadienį ir penktadienį nedirbs protestuodami prieš vyriausybės siūlomas darbo rinkos reformas. Konservatorių ministro pirmininko Petterio Orpo vyriausybė sako, kad šaliai reikia didinti konkurencingumą, todėl reikia „eksportu pagrįsto darbo rinkos modelio“. Tarp numatytų reformų – socialinių išmokų mažinimas, siūlymai pirmąją nedarbingumo dieną padaryti neapmokama, mažinti išmokas bedarbiams. Reformos taip pat apriboja teisę streikuoti ir keičia kolektyvinių derybų taisykles, susilpninat darbuotojų pozicijas. Plačiau – čia (liet. k.) Streikas Argentinoje. Sausio 24 d. Argentinoje profesinės sąjungos surengė visuotinį streiką…

Daugiau Daugiau

Ką privalu žinoti apie kasmetines atostogas?

Ką privalu žinoti apie kasmetines atostogas?

Darbo kodekso 126 straipsnio 2 dalis numato, kad kiekvienam darbuotojui turi būti suteiktos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus ir jų laikotarpiu darbuotojui paliekamas jo vidutinis…

Daugiau Daugiau