LVTPS Įgaliotinių tarybos susirinkimas

LVTPS Įgaliotinių tarybos susirinkimas

Praėjusį penktadienį, kovo 31 d., Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos lyderiai rinkosi Vilniuje, viešbutyje Hilton Garden Inn į metinį Įgaliotinių tarybos susirinkimą. Svarbiausias klausimas, kuris buvo gvildenamas šiame susirinkime ir šiuo metu ypač aktualus visiems, tai Valstybės tarnybos reforma ir Valstybės tarnybos įstatymo projektas. Pasak pirmininkės Irenos Petraitienės šis įstatymo projektas taip “patobulintas“, kad valstybės tarnautojams nelieka jokių socialinių garantijų, darbo užmokestis nebus keičiamas net 3 metus, o profesinės sąjungos visai eliminuojamos. Susitikimo metu šiek…

Daugiau Daugiau

Kasmetinės atostogos už antruosius ir paskesnius metus: sudaroma atostogų eilė darbovietėje

Kasmetinės atostogos už antruosius ir paskesnius metus: sudaroma atostogų eilė darbovietėje

VDI kancleris Šarūnas Orlavičius informuoja, kad už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę (grafiką) darbovietėje. Tokia eilė sudaroma kolektyvinėje sutartyje arba darbdavio ir darbo tarybos susitarime, arba kitose darbo teisės normose numatyta tvarka nuo birželio 1 dienos iki kitų metų gegužės 31 dienos, jeigu juose nenustatoma kitaip. Kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma, atsižvelgiant į toliau nurodytų darbuotojų pageidavimus (prioriteto tvarka): 1) nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki trejų metų;…

Daugiau Daugiau

Skirkite savo paramą profesinei sąjungai

Skirkite savo paramą profesinei sąjungai

Šiemet, kaip ir praėjusiais metais šalia pajamų mokesčio, skiriamo paramos gavėjams ir politinėms partijoms, gyventojai gali papildomai skirti 0,6 proc. pajamų mokesčio ir profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams. 2022 m. gautos paramos lėšos buvo panaudotos profesinės sąjungos narių švietimui ir teisinėms paslaugoms. Planuojame surinktą paramą panaudosime, spręsdami profesinės sąjungos nariams kylančias problemas bei  profesinės sąjungos narių švietimui. Prie Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos veiklos galite prisidėti ir skirdami savo 0,6% nuo sumokėto Gyventojų pajamų…

Daugiau Daugiau

Valstybės tarnybos reformos Lietuvoje pristatymas Europos visuomeninių paslaugų federacijoje

Valstybės tarnybos reformos Lietuvoje pristatymas Europos visuomeninių paslaugų federacijoje

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (LTUSE) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje veikianti Vyriausybė parengė naują Lietuvos valstybės tarnybos įstatymo projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti naują  Viešojo sektoriaus reformą. Tačiau LTUSE nepritaria šiam projektui ir mano, kad tai  sumažins valstybės tarnybos patrauklumą ir konkurencingumą, nes projekte numatoma keisti  darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, mažinti valstybės tarnautojams socialines garantijas. Lietuvoje valstybės tarnautojų karjerą, priėmimo ir atleidimo sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas, reglamentuoja tik Valstybės tarnybos įstatymas. Toliau pateikiame…

Daugiau Daugiau

Sveikiname su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Sveikiname su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Sveikiname visus profesinės sąjungos narius su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena! Šiemet minėdami 33-ąsias nepriklausomybės atkūrimo metines, švęskime savo laisvę: vertinkime ryžtą ir mūsų visų vienybę.

Prezidentas: Valstybės tarnautojų garantijų „negalime išmesti į šiukšlių kibirą“

Prezidentas: Valstybės tarnautojų garantijų „negalime išmesti į šiukšlių kibirą“

„Labai svarbu, kad valstybės tarnybos likimas taptų aiškus, mes iš pat pradžių palaikėme valstybės tarnybos reformą kaip tokią, tačiau tikrai negalime sutikti su tomis nuostatomis, kurios kelia suderinamumo su Konstitucinio Teismo doktrina problemą, ir taip pat yra ir socialinės valstybės tarnybos garantijos, kurių mes negalime tiesiog išmesti į šiukšlių kibirą“, – per spaudos konferenciją ketvirtadienį sakė prezidentas. Seimas praėjusią sesiją pradėjo svarstyti valstybės tarnybos pertvarką, kuri dėl galimo prieštaravimo Konstitucijai dar iki pateikimo nepasiekė Seimo salės ir buvo grąžinta iniciatorei…

Daugiau Daugiau

Pasirašyta Kolektyvinė sutartis

Pasirašyta Kolektyvinė sutartis

Šių metų vasario 1 d. Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas kartu su Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos atstovais – Konstantinu Bagdanavičiumi ir Aušra Andrijauskiene pasirašė Visagino savivaldybės administracijos ir Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos naują kolektyvinę sutartį, užtikrinsiančią savivaldybės darbuotojams socialines garantijas bei palankesnes darbo sąlygas. „Tik konstruktyvaus dialogo dėka pasiekiame naudingiausius sprendimus ne tik savivaldybės darbuotojams, bet ir gyventojams. Su savivaldybės specialistų darbo rezultatais kiekvienas susiduriame kasdien, todėl mums ypač svarbu girdėti vienas kitą bei palankiomis darbo sąlygomis didinti…

Daugiau Daugiau

Pirmasis profesinių sąjungų atstovų susitikimas Seime su SRDK pirmininku Justu Džiugeliu

Pirmasis profesinių sąjungų atstovų susitikimas Seime su SRDK pirmininku Justu Džiugeliu

Siekiant plėtoti bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Justas Džiugelis š. m. sausio 19 d. pakvietė septynių didžiausių Lietuvos profesinių sąjungų atstovus į neformalų susitikimą. Susitikimo tikslas-aptarti galimus artimiausio laikotarpio darbus, pasikeisti nuomonėmis dėl šių dienų aktualijų ir tiesiog išgirsti vieniems kitus ir tai kas labiausia rūpi abiem pusėms.Susitikime Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų paslaugų darbuotojų profesinę sąjungą atstovavo pirmininkė Irena Petraitienė ir valdybos narė Birutė Melianienė. Buvo diskutuojama apie socialinio dialogo būtinybę, dirbančiųjų…

Daugiau Daugiau