NORVEGIJOS-LIETUVOS PROJEKTO SEMINARAI „DERAMAS DARBAS SOCIALINIAMS DARBUOTOJMAS SAVIVALDYBIŲ LYGIU“

NORVEGIJOS-LIETUVOS PROJEKTO SEMINARAI „DERAMAS DARBAS SOCIALINIAMS DARBUOTOJMAS SAVIVALDYBIŲ LYGIU“

2013 m. gegužės 9-10 d. Šiauliuose, 2013 m. gegužės 30-31 d. Klaipėdoje ir 2013 m. birželio 19-20 d. Vilniuje įvyko Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos kartu su partneriais (Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija ir Lietuvos savivaldybių asociacija) įgyvendinamo projekto „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybės lygiu“ seminarai.

Seminarus įžanginiu žodžiu pradėjo Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, kuri atkreipė seminarų dalyvių dėmesį į deramo darbo, padoraus darbo užmokesčio problemas, socialinės partnerystės formas, kolektyvinių sutarčių sudarymo įstaigose svarbą.
Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių, Klaipėdos ir Vilniaus skyriaus specialistai kalbėjo apie socialinių darbuotojų saugą ir sveikatą, profesinės rizikos vertinimą įstaigose, pateikė nelaimingų atsitikimų statistiką Lietuvoje, teisinius darbo santykių aspektus. Darbo inspektoriai atkreipė dėmesį, kadsvarbus nuolatinis dialogas su darbuotojais ir jų atstovais, apmokant darbuotojus suprasti rizikos vertinimą ir dalyvauti vertinant riziką, pabrėžė, jog darbo sąlygų gerinimas yra esminė prielaida mažinti nelaimingų atsitikimų darbe skaičių.
Valstybinės darbo inspekcijos teisininkai seminarų dalyvius supažindino su socialinio darbo teisiniais aspektais, teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį darbą dirbančiųjų darbo apmokėjimą, darbo laiką, kasmetines atostogas, atsakė į seminaro dalyvių klausimus.
Lektorė Asta Pečiulienė seminaro dalyviams pristatė bendravimo įgūdžių svarbą saugaus darbo kontekste, bendravimo metodus su agresyviai nusiteikusiais žmonėmis, atkreipė dėmesį į socialinio darbuotojo gebėjimų ugdymą, sprendžiant konfliktines situacijas bei pakvietė seminaro dalyvius darbo grupėse sumodeliuoti konfliktinių situacijų sprendimą. Taip pat buvo aptartas socialinio dialogo vystymas, įgyvendinat deramo darbo politiką, seminaro dalyviai įtraukti į diskusijas bei pasidalinta gerąją patirtimi, vystant socialinį dialogą įstaigose. Deramo darbo (angl. decent work) sąvoka daugeliui dar nėra žinoma, tačiau socialiniai darbuotojai paklausti, su kuo jiems asocijuojasi deramas darbas, dažniausiai įvardino – adekvačiu, oriu, padoriu darbo užmokesčiu ir teigiama psichologine aplinka, galimybėmis bei gebėjimu derėtis su darbdaviu dėl geresnių darbo sąlygų.
Lektorė Rūta Damkauskaitė Viržonienė kalbėjo apie darbuotojų poreikių tenkinimą, kaip apie lemiamą deramo darbo veiksnį, akcentavo, jog darbuotojų poreikių tenkinimas yra bet kokios organizacijos sėkmingos veiklos garantas – sunku bus suteikti paslaugą, kuri tenkintų paslaugų gavėjų poreikius, jei organizacijoje nebus įdiegtas darbuotojų poreikių tenkinimo mechanizmas. Taip pat pristatė ir aptarė darbo laiko formas socialinių paslaugų įstaigose.
Seminaruose dalyvavo 108 dalyviai iš Šiaulių, Klaipėdos bei Vilniaus regionų.

 

 

 
lektorė
Asta Pečiulienė

Komentarai išjungti.