Kolektyvinių derybų gebėjimų gerinimas

Kolektyvinių derybų gebėjimų gerinimas

Š. m. vasario 14-16 dienomis teko dalyvauti Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) surengtame tarptautiniame seminare „Kolektyvinių derybų gebėjimų gerinimas“, skirtame profesinių sąjungų atstovams, dalyvaujantiems kolektyvinėse derybose savo organizacijose.

 

Seminaro tikslai: analizuoti Baltijos šalių skirtingų darbuotojų kategorijų darbo santykių sistemą, darbo rinkos poreikius, identifikuoti ir palyginti kolektyvinių sutarčių rezultatus, pagerinti dalyvių derybinius gebėjimus, dalintis patirtimis.

Kaip vieną iš didesnių seminaro privalumų išskirčiau darbą grupėse, man tai buvo vertinga patirtis – puiki proga susipažinti su įvairioms profesijoms atstovaujančiais kolegomis, pasidalinti gerąja patirtimi, užmegzti naujus kontaktus.

Intensyviai dirbdami grupėmis gilinome derybinius, bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Naudinga buvo išklausyti Latvijos kolegą, pristačiusį savo šalies darbo santykių sistemą, sužinoti ir palyginti panašumus bei skirtumus tarp Lietuvos ir Latvijos.

Įdomiai ir išsamiai apie Švedijos profesinių sąjungų kūrimosi istoriją bei veiklą papasakojo minėtos šalies ekspertas.

 

Rūta Damkauskaitė Viržonienė

Vilniaus miesto socialinės paramos centro

profesinės sąjungos komiteto narė

Komentarai išjungti.