Priimti sprendimai dėl atostogų tvarkos naujajame Darbo kodekso projekte

Priimti sprendimai dėl atostogų tvarkos naujajame Darbo kodekso projekte

Gruodžio 18 dieną, įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis, kuriame toliau svarstomas Darbo kodekso (DK) projektas.

Svarbiausi posėdžio metu priimti nutarimai:

  • Į kodekso projektą įtrauktas punktas, kad jei darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetes atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmečių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą per pirmas tris darbo dienas po įprastinių atostogų.
  • Nutarta, jog darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau nei vienerius metus, už mokymosi atostogas per darbo metus, trunkančias iki dešimt darbo dienų, paliekama pusė darbuotojo darbo užmokesčio.
  • Palikti „mamadieniai“ „tėvadieniai“. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį, o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi poilsio dienos per mėnesį, mokant darbuotojui jo darbo užmokestį.
  • Kodekso projektas papildytas punktu, jog darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, kurių darbo sąlygos – specifinės, suteikiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio pailgintos atostogos, kurios pridedamos prie kasmetinių atostogų arba suteikiamos atskirai. Suteikiamos ilgesnės atostogos asmenims iki 18 metų bei neįgaliems asmenims. Papildomos atostogos suteikiamos ir už darbą, jei yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir tokių nukrypimų negalima pašalinti, bei už ypatingą darbų pobūdį. Šią tvarką ir suteikimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
  • Sutarta, jog darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą vienoje darbovietėje suteikiamos papildomos kasmetės atostogos. Papildomų įprastinių atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato kolektyvinės sutartys.

Naujasis Darbo kodekso projektas Seime užregistruotas 2015 m. birželio 12 d. Iki tol projekto svarstymas ir derinimas tarp socialinių partnerių vyko LR trišalėje taryboje. LPSK aktyviai dalyvauja šiuose svarstymuose.

 

LPSK ir LVTPS informacija

Komentarai išjungti.