Šiaurės-Rytų regiono profesinių sąjungų atstovų susitikimas

Šiaurės-Rytų regiono profesinių sąjungų atstovų susitikimas

Š. m. kovo 2-3 d. Minske įvyko Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų (EPSU) Šiaurės-Rytų regiono profesinių sąjungų atstovų susitikimas.

Renginio metu aptarta regiono šalių socialinė-ekonominė padėtis, daugelyje šalių svarstomi darbo kodekso projektai, kurie, dauguma atvejų, silpnina darbuotojų darbo, ekonomines bei socialines garantijas, socialinis dialogas, narystės augimas, EPSU prioritetai bei kiti klausimai.


 

EPSU, LVTPS informacija

Komentarai išjungti.