Viešojo sektoriaus atlyginimų didinimas – prioritetas

Viešojo sektoriaus atlyginimų didinimas – prioritetas

Vyriausybės kanceliarijoje įvyko pirmasis komisijos dėl ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo strategijos iki 2025 metų parengimo posėdis.

 

LR vyriausybė priėmė sprendimą įsteigti tarpinstitucinę visuomeninę komisiją, kuri turėtų parengti  ir Seimui kovo mėnesį pateikti ilgalaikio ir tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo strategiją. Ta pačia tema parlamentinėms politinėms partijoms yra išsiųstas susitarimo projektas, kurį pasirašant būtų pademonstruotos principinės nuostatos plataus politinio susitarimo.

“29 metus bandoma padaryti, kad viešasis sektorius nustotų tarpusavyje konkuruoti ir būtų įdiegta subalansuota finansavimo sistema bei priimti sprendimai, kurie leistų nepriklausomai nuo politinių valdžių kaitos užtikrinti tvarų finansavimą ir tvarius pokyčius viešajame sektoriuje. Tai – unikali galimybė susitarti ir jeigu mes jos neišnaudosime arba ją sužlugdysime, abejoju, ar bus kokie nors postūmiai, kad galėtume sistemiškai ir tvariai pažiūrėti į perspektyvą“,- sakė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Viešasis sektorius yra didžiausias Lietuvos darbdavys – jame iš viso dirba 364 tūkst. žmonių arba 23 proc.  šalies dirbančiųjų. Viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio augimas pastaruosius penkerius metus buvo lėtesnis nei privataus sektoriaus darbuotojų atlyginimų didėjimas. VDU šalyje nuo 2014 metų išaugus 35 proc., vidutinis viešojo sektoriaus atlyginimas augo 28 proc.

Per posėdį diskutuota apie viešojo sektoriaus atlyginimų augimą bei kokių resursų reikėtų ieškoti, sutarta, kad viešojo sektoriaus atlyginimų didinimas yra visų prioritetas. 

Akcentuota, kad viso viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų kėlimas yra ilgalaikis Vyriausybės prioritetas, tačiau privaloma apsispręsti, kokiu mastu ir kokiu būdu tai bus daroma iki 2025 metų. Pabrėžta, kad negalima ignoruoti ir ekonominių galimybių, priimant sprendimus viešąjį sektorių reikia sutaikyti, o nesupriešinti. Komisijos posėdyje kalbėta, kad reiktų mažinti disproporcijas tarp atskirų sričių, nes šiuo metu kai kuriose srityse skirtumai siekia 3 kartus. Be to, įvardyta viešojo sektoriaus darbo užmokesčio fragmentacija – yra labai daug įstatymų, reglamentuojančių skirtingų sričių darbo apmokėjimą, todėl tai reiktų suvienodinti. Pabrėžtas ir aktyvesnis savivaldos dalyvavimas procesuose.

Neatmestinas bazinio dydžio ar MMA didinimas, tačiau visam viešajam sektoriui reikalingos gilios sisteminės reformos. Viešasis sektorius kaip ir bet kuris privatus sektorius turi būti vertinamas per kaštų-naudos prizmę. Labai svarbia kryptimi laikomas tikslas didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir ieškoti vidinių atlyginimų didinimo rezervų atskirose viešojo sektoriaus srityse. Ypač išskirtas švietimas, sveikatos apsauga ir kultūra, tačiau tai neturėtų paliesti regioninės politikos principų.  Pritarta profsąjungų siūlymui skatinti šakines sutartis ir galimą nacionalinį kolektyvinį susitarimą, kuris būtų pasirašomas artimiausiu metu.

Kad strategijos projektas būtų parengtas laiku, komisija į posėdžius rinksis ne rečiau kaip kartą per savaitę.

Šaltinis: lrv.lt

Komentarai išjungti.