APIE MUS

APIE MUS

Valstybės darbuotojų profesinė sąjunga įkurta 1923 m., uždrausta 1940 m., po Antrojo pasaulinio karo tęsė savo darbą. Atkurta 1991 metais balandžio mėnesį. 1992 metų liepos 2 dieną, Lietuvos valstybės darbuotojų profesinė sąjunga įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, o nuo 2001 m. pavadinta Lietuvos valstybės tarnautojų profesine sąjunga (LVTPS). 2011 m. spalio 14 d. vykusiame V Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos suvažiavime – pakeistas pavadinimas – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (LVTPS).   

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga – savarankiška, savaveiksmė organizacija, nepriklausoma nuo valstybės valdžios ir valdymo institucijų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų bei judėjimų, vykdo laisvųjų profesinių sąjungų politiką.

Mūsų sąjungos nariai yra Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos socialinės apsaugos sistemos darbuotojų, savivaldybių, muitinių, darbo biržų, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos bei kitų valstybės sektorių tarnautojai ir darbuotojai.

Adresas: J. Jasinskio g. 9-310, LT-01112, Vilnius
el. pašto adresas: info@vtarnautojai.lt
www.vtarnautojai.lt

Komentarai išjungti.