MINTYS PO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ATASKAITINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO

MINTYS PO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ATASKAITINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO

Raseinių rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos  ataskaitinis rinkiminis susirinkimas įvyko 2011 m. lapkričio 8 dieną. Susirinkime dalyvavo Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja Rima Kisielienė, valdybos narys Gemas Durneika, teisininkas advokatas dr. Nerijus Kasiliauskas.

Keletas minčių iš mano, kaip savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės, ataskaitinio pranešimo. Savivaldybės darbuotojų profesinė sąjunga įsteigta 1998 m., keistas jos pavadinimas, ne kartą keisti įstatai, žmonės. Vienokių ar kitokių minčių vedami vieni tapdavo profesinės sąjungos nariais, kiti išstodavo. Bendras narių skaičius svyravo tarp 50–60 darbuotojų, tai sudarė ne daugiau
30 % dirbančiųjų. Mūsų organizacija nekūrė savų įstatymų, nemitingavo, o gaila… Mūsų veikla buvo pramoginė – tradiciniai renginiai, kelionės, gimtadieniai, buvimas drauge džiaugsmo ar netekties akivaizdoje.
2008 m. su Savivaldybės administracija pasirašyta Kolektyvinė sutartis. Mažai ką galėjome išsiderėti, nes visur buvo įterpta – „esant galimybei“. Na, o galimybės priklauso tik nuo Vadovo geranoriškumo…. 2009 m. buvo mažinamas Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius, vyko derybinės konsultacijos, atkovoti 6 profesinės sąjungos nariai, specialistai, gerai atliekantys savo darbą. Tais pačiais metais, visuotiniame susirinkime nutarta papildyti įstatus, Komitetą papildyti naujais (vietoj išėjusiųjų) nariais.  Visi pakeitimai  įregistruoti LR juridinių asmenų registre. 2009 m. Kolektyvinė sutartis papildyta, apsvarstyta derybininkų, bet taip ir nepasirašyta. Triskart keitėsi Savivaldybės administracijos vadovai, nebuvo noro, o žinoma,  ir reikalo pasirašyti niekas nematė. Gerai, kad senoji sutartis galioja iki kitos pasirašymo.
Norintys būti kolektyvo nariu, visada rasdavo mielą užsiėmimą. Turėjome tradicinius renginius – išvykas per Žolinę. Vykome į Trakus – „Kopūstinės kermošių“ (2009 m.), į Molėtų kraštą, ten lankėme Dubingių piliavietę, Radvilų giminės memorialines vietas bei Etnokosmologijos muziejų (2010 m.). Šiais metais kelionę surengė jaunimas, vykome į Zarasų kraštą. Visiems neužmirštama tapo kelionė dviračiais Dubingių regioniniame parke, nakvynė palapinėse, maudynės, varžybos, apdovanojimai.
Nuostabi Joninių šventė vyko Kaimo turizmo sodyboje „Rokynė“: pynėme vainikus, juos plukdėme, vakarojome prie laužo… Kitas įsimintinas renginys jaunimui – „Trijų karalių šventė“. Kasmet lankome baseiną Kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“, organizuojame Naujametinius pobūvius, dovanėles profsąjungininkų vaikučiams, švenčiame gimtadienius. Visuomet stengiamės būti su kolegomis visuomet rimties valandą, nelaimės metu.  
Įsimintinas renginys – „Šeimos popietė darbe“. Tėvelius ir vaikus priėmė tuo metu dirbęs rajono meras P. Vežbavičius. Vaikams buvo smagu stovėti Mero kabinete greta  vėliavos, klausytis pasakojimo apie  rajono valdymo principus, žmones. Vėliau vaikai skaitė įrašus apie save Metrikacijos kabinete, surengėme piešinių konkursą šeimos tema. Profesinė sąjunga apdovanota sertifikatu „Už darnią šeimą“.
Ne vienas narys dalyvavo tarptautiniuose projektuose. Kasmet dalyvaujame profsąjungininkų sąskrydyje Karklėje ir ne vienerius metus grįžome su prizais. Du kartus su mumis sąskrydyje dalyvavo Nemakščių vyrų ansamblis. Jų muzikavimas ir dainos patiko visiems.
Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos V suvažiavime mūsų organizaciai atstovavo Rugilija Butkutė ir Jurgita Žilytė Mackevičienė.
Rašome savo organizacijos foto metraštį, apie veiklą rašėme Savivaldybės tinklalapyje, šalies ir rajono spaudoje.
Mūsų nuomone, šiuo metu Savivaldybėje įvykdyta neteisėta reorganizacija. Neatsižvelgta į profesinės sąjungos įstatus bei Kolektyvinę sutartį. Atleisti 3 Komiteto nariai, kiti specialistai, neturintys nuobaudų ir turintys reikiamą kvalifikaciją.
Naujai išrinktam komitetui linkėjau labiau pasitikėti savimi, įstatymais. Linkėjau kantrybės ir sėkmės: tikėti tuo, ko dar nėra, tam kad būtų… .
Kalbėję svečiai, atstovaujantys Lietuvos valstybės tarnautojų profesinei sąjungai, mūsų kolektyvui išsakė daug gražių žodžių, abiem pirmininkams įteikė suvenyrus.
Advokatas Nerijus Kasiliauskas atsakė į mūsų klausimus. Diskusijos dar vyko ir pasibaigus susirinkimui.
Išrinktas naujas Komitetas, jo sudėtyje yra naujai išrinktas pirmininkas Rimantas Simonavičius, Danutė Banienė, Rugilija Butkutė, Jurgita Žilytė Mackevičienė, Egidijus Alijauskas, Rimas Stankūnas ir Arvydas Žukauskas.
Pabaigoje – visiems maloniausi žodžiai: linkėjimai, padrąsinimai, pamokymai, prisiminimui – kaip padėka už bendradarbiavimą Komitete.

Man komiteto nariai linkėjimus išsakė  žodžiais  „Šviesos širdy, ramybės sieloj tegul užteks visus metus… . Šviesos širdy, ramybės sieloj visiems, kurie šalia vis bus. Tegul visus palaimina Dangus… .“, norėtųsi tikėti, kad linkėjimas buvo nuoširdus.
 

Gražina Pečkaitienė – buvusi profesinės sąjungos pirmininkė
 
P.S. 7 profesinės sąjungos nariai ruošia ieškinius teismui dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.