Baigiamoji projekto konferencija Turine

Baigiamoji projekto konferencija Turine

 

Š. m. gruodžio 14-16 dienomis,Turine (Italija), įvyko baigiamoji konferencija, skirta darbo gerinimui darbuotojams, dirbantiems viešajame sektoriuje, kurią organizavo Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU) ir Tarptautinė darbo organizacija (TDO).

 

Konferencija užbaigė 2015 metų projektų visumą, kurie vyko vasario 11-12 d.  Belgijoje, balandžio 21-23 Slovakijoje, birželio 16-18 Juodkalnijoje, liepos 7-9 Estijoje, rugsėjo 2-4 Bulgarijoje. Projektuose dalyvavo profesinių sąjungų atstovai iš Albanijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos, Juodkalnijos, Serbijos, Rumunijos, Slovakijos, Makedonijos bei Turkijos.

 

Pagrindinės konferencijos temos: darbo įstatymai, socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys. Darbo įstatymai – tai reformos, augantys iššūkiai susieję su rizika darbo santykiuose. Darbuotojų ir darbdavių atsakomybė.

 

Socialinis dialogas – socialinio dialogo reikšmė, nauda ir iššūkiai, nacionalinis socialinis dialogas, Europos socialinis dialogas.

 

Kolektyvinės sutartys – tai kolektyvinės sutartys viešajame sektoriuje, rezultatų analizė, griežtų poveikio priemonių taikymas kolektyvinėse sutartyse Europos lygmeniu, ypač išskiriant viešąjį sektorių.

 

Konferencijos dalyviai buvo paskirstyti į darbo grupes pagal užsienio kalbų žinojimą. Darbo grupės tikslai: kaip atnaujinti

ir sustiprinti socialinį dialogą per kolektyvines sutartis. Apgalvoti bendrus profesinės sąjungos strategijos elementus. Nustatyti bendras profesinių sąjungų veikos kryptis. Buvo sprendžiama, kaip nušviesti profesinių sąjungų veiklą masinėse informavimo priemonėse įtraukiant internetą, spaudą, televiziją, ypač finansuojamas iš Nacionalinio, ES biudžeto. 

 

Kiekviena darbo grupė atsiskaitė pagal joms pateiktus klausimus. Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje santykinai mažas kolektyvinių sutarčių pasirašymo skaičius, kurios apima darbuotojus, dirbančius visuomeniniame sektoriuje, ir valstybės tarnyboje, palyginti su ES bei kitomis Europos šalimis. Lyderystės trūkumas, kompetentingų žmonių nebuvimas ir nenoras dalyvauti profesinių sąjungų veikloje.

 

Pateikti siūlymai: pritraukti daugiau išsilavinusių žmonių, norinčių ir gebančių dirbti profesinėse sąjungose, gerų derybinių įgūdžių ir tarptautinės darbo patirties turinčius darbuotojus, kurie galėtų dalyvauti derybose dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo. Derinant kolektyvines sutartis kviesti EPSU, ETUC, TDO ir kitų tarptautinių organizacijų atstovus, kaip konsultantus-stebėtojus, siekiant išvengti būsimų klaidų ir nepagrįstų kliūčių derinant ir pasirašant kolektyvines sutartis. 

 

Konferencijos metu nemažai kalbėta apie jaunimo integravimą į darbo rinką, pritraukimą į profesines sąjungas ir dalyvavimą jų veikloje.

 


  

Algirdas Čiplys

Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga

Komentarai išjungti.