VIEŠNAGĖ PAS BALTARUSIŲ KOLEGAS

VIEŠNAGĖ PAS BALTARUSIŲ KOLEGAS

Gegužės viduryje, grupė Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovų, lankėsi Minske.

Gegužės viduryje grupė Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovų: Vilniaus socialinės paramos centro darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Strakovska, Šilutės rajono valstybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Dominikas Bučinskas, Kultūros paveldo centro profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Bardauskas, Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Arūnas Gylys ir LVTPS pirmininkės pavaduotoja Rima Kisielienė, Baltarusijos valstybinių įstaigų ir kitų organizacijų kvietimu, lankėsi Minske.
Kartu su Baltarusijos kolegomis apsilankėme Minsko Partizanų rajono teritoriniame socialinės pagalbos centre. Centro direktorė supažindino su struktūra ir teikiamomis paslaugomis. Šio centro misija – teikti socialinę pagalbą tiems, kuriems ta pagalba reikalinga.
Buvo įdomu palyginti su mūsų paramos centrų teikiamomis paslaugomis, kurios praktiškai tokios pat. Centre dirba nemažai jaunimo, jie yra profesinės sąjungos nariai.
Susitikome su vieno iš Minsko skyrių statistikos profesinės sąjungos atstovais. Dalyvavome susitikime su Baltarusijos profesinių sąjungų federacijos pirmininku Leonidu Koziku, Baltarusijos valstybinių įstaigų ir kitų organizacijų profesinės sąjungos aktyvu, pasikeitėme informacija apie profesinių sąjungų tikslus ir siekius, diskutavome dėl socialinių garantijų, kolektyvinių sutarčių bei kitais klausimais.
Buvome pakviesti į susitikimą su Baltarusijos nacionalinio banko profesinės sąjungos aktyvu. Po susitikimo dalyvavome ekskursijoje Nacionalinio banko numizmatikos muziejuje. Be intensyvios susitikimų programos, kolegos baltarusiai pasiūlė ir kultūrinę programą. Lankėmės Baltarusijos Respublikos profesinių sąjungų kultūros rūmuose, profesinių sąjungų muziejuje, ten sukaupta daugybė dokumentų, nuotraukų, eksponatų apie Baltarusijos profesinių sąjungų ištakas bei dabartį. Pasivaikščiojome po nediduką, išpuoselėtą Minsko senamiestį, aplankėme po antrojo pasaulinio karo išlikusius bei restauruotus architektūrinius paminklus.
Dėkodami kolegoms baltarusiams už nuoširdų LVTPS atstovų priėmimą, pakvietėme jų atstovus atsakomajam vizitui į Lietuvą.  

 

 
Rima Kisielienė
Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų
profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja

Komentarai išjungti.