KONSULTACIJOS DĖL BAZINĖS MĖNESIO ALGOS (BMA) DIDINIMO PRADĖTOS

KONSULTACIJOS DĖL BAZINĖS MĖNESIO ALGOS (BMA) DIDINIMO PRADĖTOS

Biudžetinio sektoriaus profesinėms sąjungoms pareikalavus derybų dėl Bazinės mėnesio algos (BMA) didinimo nuo 2012 m. sausio 1 d., LR Vyriausybė pavedė Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijoms surengti pasitarimą su darbuotojų atstovais.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacijos, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos ir Darbo federacijos atstovai bei Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Audra Mikalauskaitė, Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė Daiva Kamarauskienė, kiti abiejų ministerijų specialistai.
Finansų ministerijos atstovė D.Kamarauskienė išsakė Vyriausybės nuostatą, kad planuojant kitų metų šalies biudžetą nenumatyta galimybių didinti BMA. „Valstybės skola labai didelė, o į BMA kėlimą reiktų žiūrėti kompleksiškai. Jei BMA būtų atstatytas iki 128 litų, reiktų daugiau nei 300 milijonų litų, tokiu atveju reiktų didinti ir minimalią algą, ir bazinį pareiginį dydį, o tai sudarytų jau milijardą litų. Pagrindinis šios Vyriausybės uždavinys – stabilizuoti viešuosius finansus,“ – sakė D.Kamarauskienė.
Pritardama finansų ministerijos atstovei Audra Mikalauskaitė įtikinėjo profesinių sąjungų vadovus, jog ministerija vadovaujasi skaičiavimais ir sako tiesą: norint didinti BMA reiktų skolintis papildomai. Artimiausiu metu žmonėms būtų geriau, bet skolinimasis turi pasekmių vėliau.
Išklausę ministerijų atstovių, profesinių sąjungų atstovai pateikė savo argumentus: krizė baigėsi (tai rodo keletas požymių), kainos didėja, o finansinė žmonių padėtis akivaizdžiai blogėja, todėl derybos dėl BMA turi vykti, Vyriausybė turi ieškoti galimybių grąžinti BMA į ikikrizinį dydį – 128 litus. Be to, profesinių sąjungų atstovai priekaištavo, jog Vyriausybė pažeidžia socialinės partnerystės principus nesitardama dėl darbuotojams svarbių sprendimų.
Diskusijų pabaigoje rastas sprendimas: sutarta, kad šiuo susitikimu pokalbis dėl BMA nesibaigs. Artimiausiu metu bus surengtas oficialus derybų susitikimas su Vyriausybės vadovais.
Bazinė mėnesio alga (BMA) – sudėtinė daugelio biudžeto įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio dalis.  2008 metais ji buvo 128 litai, o šiuo metu sumažinta iki 122 litų.
 
LVTPS informacija

Komentarai išjungti.