DARBO GRUPĖ RENGIA REKOMENDACIJAS DĖL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMO

DARBO GRUPĖ RENGIA REKOMENDACIJAS DĖL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMO

2015 m. vasario  23 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kurios tikslas parengti išvadas ir rekomendacijas dėl socialinių darbuotojų ir kitų socialinių paslaugų srities darbuotojų, organizuojančių ir teikiančių socialines paslaugas namuose, darbo krūvių optimizavimo ir darbo sąlygų gerinimo.

 

Darbo grupėje dalyvauja Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų profesinės sąjungos deleguota atstovė Vilniaus miesto socialinės paramos centro profesinės sąjungos narė Vita Kalinauskaitė.

Darbo grupė išvadas ir rekomendacijas pateiks iki 2015 m. liepos 1 dieną.

 

Vita Kalinauskaitė

Vilniaus miesto Socialinės paramos centro

profesinės sąjungos narė

Komentarai išjungti.