Diskusijose apie Darbo kodeksą – netikėtas posūkis

Diskusijose apie Darbo kodeksą – netikėtas posūkis

Ketvirtadienį Seimo nariai toliau diskutavo apie naująjį Darbo kodeksą (DK). Posėdžio pradžioje parlamentarai buvo pasirengę kalbėti apie profsąjungas, bet dalis jų išgirdo netikėtą žinią.
 

Tai buvo jau šeštasis plenarinis posėdis, kuriame svarstomas šis projektas. Parlamentarai apie pataisas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete (SRDK) jau apsvarstytam kodeksui diskutuoti pradėjo balandžio viduryje.

Profsąjungas sureguliuos vėliau
Ketvirtadienio svarstymą Seimo nariai turėjo pradėti nuo klausimų apie profesines sąjungas, tačiau paaiškėjo, kad jų veiklą turėtų reglamentuoti naujas įstatymas. „Komitetas, svarstydamas Darbo kodekso projektą, pasisakė, kad profesinių sąjungų veiklą reglamentuotų atskiras įstatymas, kuris jau pateiktas Seimui. Dėl to siūlome nesvarstyti viso profesinių sąjungų skirsnio kodekse“, – nurodė SRDK pirmininkė socialdemokratė Kristina Miškinienė.

Projekte liko nuostata, kad „Profesinės sąjungos, gindamos darbuotojų darbo, profesines, ekonomines ir socialines teises ir interesus, vadovaujasi profesinių sąjungų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, šiuo kodeksu ir savo įstatais“, tačiau Seimo narių pateiktos pataisos nesvarstytos.

Ribos kadencijas
Seimo nariai pritarė „darbiečio“ Kęstučio Daukšio, liberalo Gintaro Steponavičiaus ir socialdemokratės Irenos Šiaulienės pataisai, kad „Trišalės tarybos atstovas negali eiti daugiau nei dviejų kadencijų iš eilės“.

Pateiktame projekte buvo numatyta, kad jų kadencijos neribojamos. Tai palikti norėjo ir socialdemokratas Algirdas Sysas, kuris sakė: „Jeigu mes pasitikime savo socialiniais partneriais, tai neturėtume kištis į jų vidaus reikalus“.

Susitars už visus
Seimas pritarė ir liberalų G. Steponavičiaus, Eugenijaus Gentvilo bei Andriaus Mazuronio pataisai, kad „Jei įmonėje veikianti profesinė sąjunga, o nesant veikiančios profesinės sąjungos – šakos profesinė sąjunga, kuri Kodekso nustatyta tvarka buvo įgaliota vesti derybas dėl kolektyvinės sutarties įmonėje, ir darbdavys sudaro kolektyvinę sutartį, tokia sutartis taikoma visiems įmonės darbuotojams, jeigu ją patvirtina darbuotojų susirinkimas“.

Pritarta K. Daukšio, G. Steponavičiaus ir I Šiaulienės pataisai, kuri iš nuostatos „Nacionalinę (tarpšakinę), teritorinę, šakos (gamybos, paslaugų, profesinės) ar grupės darbdavių lygmeniu sudarytą kolektyvinę sutartį profesinių sąjungų ar jų organizacijas sudarančių profesinių sąjungų atstovaujamiems darbuotojams privalo taikyti su jais darbo santykiais susiję darbdaviai, kurie:“ išbraukė „priklauso grupei darbdavių, grupės darbdavių lygmeniu sudarytos kolektyvinės sutarties atveju“.

Tikimasi, kad kad naujasis kodeksas bus priimtas iki vasaros ir įsigalios nuo 2017 metų.

Iki ketvirtadienio 13 val. Seimo nariai buvo apsvarstę 208 iš 256 DK esančius straipsnius. Kitas posėdis numatytas penktadienį. Tuo metu profesinės sąjungos tęsia protestus dėl skuboto projekto svarstymo.

Po DK plenariniuose posėdžiuose turėtų būti pradėti svarstyti kiti vadinamojo socialinio modelio įstatymų projektai, apimantys „Sodros“ reformą, tačiau jų SRDK svarstyti dar nebaigė.

 

 
Komentarai išjungti.