DVIŠALĖS KOMISIJOS POSĖDIS

DVIŠALĖS KOMISIJOS POSĖDIS

Valstybės tarnautojų profesinių sąjungų bei  Vyriausybės atstovai  balandžio 19 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje rinkosi į Dvišalės komisijos posėdį. Posėdžio metu išrinkta nauja Valstybės tarnautojų dvišalės komisijos pirmininkė. Ja tapo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisės skyriaus vedėja Rita Visockienė.

Posėdžio metu vyko diskusijos dėl  Lietuvos socialinių partnerių dalyvavimo Europos socialinio dialogo komitete.
Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė I. Petraitienė pristatė Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) veiklą, kurios narės yra ir Lietuvoje veikiančios šakinės profesinės sąjungos, t.y. Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų ir Lietuvos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų, bei Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos.
2010 m. gruodžio 17 d. Belgijoje Genvalio mieste įkurtas Europos centrinės valdžios administravimo sektoriaus socialinio dialogo komitetas.
Šiuo metu Socialinio dialogo komitete dalyvauja 9 šalių darbdaviai ir profesinės sąjungos: Belgija, Čekija, Prancūzija, Graikija, Italija, Liuksemburgas, Rumunija, Jungtinė karalystė ir Ispanija. Dėl Lietuvos dalyvavimo šiame komitete kreiptasi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Vidaus reikalų ministeriją, tačiau konkretaus atsakymo iki šiol nėra. Komisijos nariai pasiūlė pakviesti EPSU atstovę Nadją Salson, kad ji pateiktų daugiau informacijos apie Socialinio dialogo komiteto veiklą ir  pritarė siūlymui dėl Lietuvos socialinių partnerių dalyvavimo Europos socialinio dialogo komitete.
Artimiausiame Valstybės tarnautojų Dvišalės komisijos posėdyje nutarta svarstyti Muitinės Statuto pataisas, Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, Lietuvos respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio bei biudžetiniame sektoriuje dirbančių darbuotojų bazinio atlygio didinimo klausimus.

Irena Petraitienė
Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir
viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.