Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija apskundė Europos Komisiją

Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija apskundė Europos Komisiją

EPSU skundas prieš Europos Komisiją paskelbtas oficialiame EUR-LEX žurnale, kuriame pateikiama prieiga prie Europos Sąjungos teisės.

 

2018 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje EPSU ir WillemGoudriaan / Komisija

(Byla T-310/18)

(2018/C 259/59)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU) (Briuselis, Belgija) ir JanWillemGoudriaan (Briuselis), atstovaujami solisitoriaus R. Arthur ir baristerio R. Palmer

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

panaikinti 2018 m. kovo 5 d. atsakovės sprendimą nesiūlyti Tarybai, kad 2015 m. gruodžio 21 d. ES socialinių partnerių susitarimas dėl teisių į informaciją ir konsultacijas centrinės valdžios administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, sudarytas pagal SESV 155 straipsnio 1 dalį, būtų įgyvendintas direktyva priimant Tarybos sprendimą pagal SESV 155 straipsnio 2 dalį,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi dviem pagrindais.

1. Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamas sprendimas yra aktas, priimtas pažeidžiant SESV 155 straipsnio 2 dalį. Komisija neturėjo teisės atsisakyti pasiūlyti, kad Taryba įgyvendintų susitarimą Tarybos sprendimu, nesant jokių prieštaravimų dėl susitarimo šalių atstovaujamojo statuso ar dėl susitarimo teisėtumo.

Ieškovai teigia, kad Komisijos sprendimu nesiūlyti Tarybai, kad susitarimas būtų įgyvendintas Tarybos sprendimu, pažeista SESV 155 straipsnio 2 dalis ir jis prieštarauja reikalavimui visapusiškai atsižvelgti į socialinių partnerių savarankiškumą, įtvirtintą SESV 152 straipsnyje. Ieškovai taip pat teigia, jog Komisija privalėjo pateikti pasiūlymą Tarybai, nebent ji būtų nurodžiusi pakankamą pagrindą, kuriuo remiantis galima daryti išvadą, kad socialiniai partneriai, kurie yra susitarimo šalys, nebuvo tinkamai atstovaujami arba kad susitarimas yra neteisėtas.

Ieškovai taip pat teigia, kad Komisija taip pat dalyvavo atliekant susitarimo tinkamumo vertinimą, o tai nepriklauso jos kompetencijai.

2. Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamas sprendimas yra netinkamas dėl akivaizdžiai klaidingų ir nepakankamai pagrįstų motyvų.

Ieškovai teigia, kad motyvais, kuriais ginčijamame sprendime rėmėsi Komisija, negali būti pateisintas atsisakymas pateikti pasiūlymą Tarybai, kad ji patvirtintų susitarimą.

Ieškovai taip pat teigia, kad vienintelis motyvas, kuriuo remiantis būtų buvę galima pateisinti atsisakymą, yra pagrįstas prieštaravimas dėl socialinių partnerių atstovaujamumo arba dėl Tarybos sprendimo, kuriuo susitarimas įgyvendinamas kaip direktyva, teisėtumo.

Be to, ieškovai teigia, kad bet kuriuo atveju Komisija neatliko jokio poveikio vertinimo, taigi negalėjo proporcingumo ar subsidiarumo reikalavimais pateisinti išvados atsisakyti siūlyti, kad susitarimas būtų įgyvendintas kaip direktyva priimant Tarybos sprendimą, net jeigu iš principo tai buvo leidžiama daryti.

Komentarai išjungti.