Įgaliotinių tarybos susirinkimas

Įgaliotinių tarybos susirinkimas

Kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos įgaliotiniai rinkosi į ataskaitinį Įgaliotinių tarybos susirinkimą.

 

Susirinkimą pradėjo LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė. Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymui, pirmininkė pristatė svečią, Vidaus reikalų ministerijos vyriausiąją patarėją Irina Malukienę, kuri pristatė Valstybės tarnybos naujoves. Kitas svečias – Lietuvos Respublikos vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis paprašytas pristatyti Lietuvos Respublikos vyriausybės strategiją, kaip keisis viešojo sektorius darbuotojų darbo užmokestis iki 2025 m.

Vyko energingos diskusijos, pranešėjams pateikta nemažai klausimų.

Po svečių pasisakymų, pirmininkė Irena Petraitienė pateikė 2018 metų LVTPS veiklos ataskaitą.

Pristatyta kontrolės komisijos ataskaita. Vyko diskusijos. LVTPS veiklos bei  finansinei ataskaitai pritarta.

Vėliau vyko rinkimai į laisvą LVTPS valdybos nario vietą. Bendru sutarimu, laikinąja valdybos nare patvirtinta Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Vida Gindvilienė.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.