Inicijuotas susitikimas su Muitinės departamento vadovais

Inicijuotas susitikimas su Muitinės departamento vadovais

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga inicijavo susitikimą su Muitinės departamento vadovais, kuris įvyko š. m. gegužės 20 d. Susitikimo metu buvo diskutuojama trimis klausimais: dėl kolektyvinės sutarties derybų ir pasirašymo, dėl darbo stažo skaičiavimo tvarkos muitinės pareigūnams bei dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties 2020 m. nuostatų taikymo.

Derybų dėl kolektyvinės sutarties metu buvo likę nemažai nesuderintų nuostatų, todėl buvo paprašyta toliau tęsti derybas ir aptarti nesuderintus kolektyvinės sutarties punktus. Muitinės departamento vadovai pažadėjo artimiausiu metu pateikti nesuderintų nuostatų suvestinę.

Toliau buvo diskutuota dėl pareigūnų darbo stažo skaičiavimo tvarkos. Nuo š. m. sausio mėn. pareigūnai, kurie išeina į pensiją, išskyrus muitinės postų pareigūnus, mobiliųjų grupių pareigūnus, negali gauti pareigūno pensijos. Sodra sustabdė skaičiavimus ir reikalauja dokumentų, kurie patvirtintų, kad šie pareigūnai tikrai turėjo statutinį statusą. Buvo nuspręsta, inicijuoti susitikimą su Sodros atstovais.

Trečias klausimas – dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties 2020 m. nuostatų taikymo. Profesinių sąjungų atstovai pasiteiravo Muitinės departamento vadovo, ar buvo padidinti darbo užmokesčio koeficientai 0,5, kaip buvo susitarta NKS? Buvome informuoti, kad darbo užmokesčio padidinimui buvo gautos lėšos ir atlyginimų koeficientai buvo pakelti vidutiniškai 0,5.

Susitikime LVTPS atstovavo pirmininkė Irena Petraitienė, Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos pirmininkas Darius Nagelis, Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Gražinienė, o tai pat LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė ir šios profesinės sąjungos atstovai. Muitinės departamentą atstovavo generalinio direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas Jonas Miškinis bei Personalo skyriaus atstovai.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.