Kaip darbe mus veikia naujosios technologijos

Kaip darbe mus veikia naujosios technologijos

Š. m. rugsėjo 22-23 d. Vilniuje, viešbutyje Artis Centrum Hotel surengtas TUNED (Profesinių sąjungų nacionalinė ir europinė delegacija) ir EUPAE (Europos viešojo administravimo darbdaviai) pirmasis seminaras – „Nadojimasis naujomis technologijomis ir jų poveikis“.

 

Renginys vyksta vadovaujantis projektu „Darbuotojų gerovė ir sauga bei sveikata centrinės valdžios administracijose: psichosocialinių pavojų darbe įveikimas“ ir yra finansuojamas Europos Komisijos.

Seminare dalyvavo apie 50 dalyvių iš Belgijos, Čekijos, Estijos, Prancūzijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Rumunijos, Ispanijos, Portugalijos, Švedijos, Turkijos, Austrijos, Vokietijos, Airijos, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos.

Apie projektą ir jo tikslus kalbėjo Nadja Salson iš TUNED sekretoriato, Britta Lejon – Švedijos ST prezidentė, TUNED pirmininkė.

Pranešimus „Europos valdžios ir viešųjų paslaugų skaitmeninimo ES darbotvarkė“ bei „Saugos ir sveikatos ES teisinė sistema ir psichologinių pavojų darbe poveikis bei vykdoma jų priežiūra“ pateikė Europos Komisijos atstovės.

Tyrimų rezultatus apie psichologinius pavojus ir naujų technologijų naudojimą centrinės valdžios institucijose analizavo Lionel Fulton iš Didžiosios Britanijos.

Vyko diskusijos. Vėliau dalyviai suskirstyti į tris grupes pagal temas: „Skaitmeninių transformacijų poveikis ir susiję iššūkiai“, „Naujosios technologijos – nepalankus veiksnys darbe… ar nebūtinai?“, „Nauji darbuotojo ir jo darbo vietos santykiai“.

Darbo grupių rezultatai pristatyti kitą dieną.

Įdomų pranešimą apie „Mokestinių paslaugų skaitmeninimą Lietuvoje – kada, kodėl, kiek, kaip ir koks poveikis darbuotojams ir mokesčių rinkimui?“ pateikė Lietuvos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos direktoriaus pavaduotojas Vygantas Ivanauskas.

Apibendrinant seminarą pasikeista gerąja praktika vykdant techno-streso prevenciją, valdymą, jo mažinimą, rizikos vertinimą ir kaip socialiniai partneriai galėtų užkirsti kelią su naujomis technologijomis susijusiems psichosocialiniams pavojams ir juos efektyviai valdyti.


 

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.