KODĖL MOTERIMS ES VIS DAR MOKAMA MAŽIAU?

KODĖL MOTERIMS ES VIS DAR MOKAMA MAŽIAU?

Kovo 5 dieną, Vilniuje, Europos  lyčių  lygybės institute  (EIGE – European Institute for Gender Equality), įvyko apskritojo stalo diskusija „Moterys Lietuvos darbo rinkoje“. Ją organizavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) moterų centras. 

Maurizio Mosca, EIGE ekspertas lyčių lygybės klausimais, diskusijos dalyvėms pristatė instituto veiklą bei pasidalino ES šalių gerosios praktikos pavyzdžiais, sprendžiant abiejų lyčių atlyginimų suvienodinimo klausimą. Jis pažymėjo, jog šioje veikloje vienos iš svarbiausių yra profesinės sąjungos, todėl ragino būti dar aktyvesnėmis.

Kita EIGE atstovė, lyčių lygybės indekso komandos narė ir tyrėja Viginta Ivaškaitė-Tomošaitė kalbėjo apie moterų nelygybės priežastis Lietuvos ir ES darbo rinkose bei pateikė daug tyrimų duomenų.

 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Umbrasaitė kalbėjo apie Lietuvoje vykdomus projektus ir įgyvendinamą Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių programą bei priemonių planą. Jos teigimu, būtina suvienyti valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų bei socialinių partnerių, tarp jų – ir profesinių sąjungų pastangas, kad būtų sumažinti moterų ir vyrų padėties skirtumai.

 

Diskusiją baigė susitikimas su knygos „Ar įmanoma atleisti savo šefą?“ autore Ilze Butkute, metusia iššūkį savo darbdaviui. Ji linkėjo griauti stereotipus, esą moteris – silpnoji lytis, ir nebijoti kovoti už savo teises, prieš tai perskaičius Darbo kodeksą.

 

LPSK ir LVTPS informacija


 

Komentarai išjungti.