SUTARTA DĖL KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ

SUTARTA DĖL KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ

Kovo 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje sutarta pradėti kolektyvines derybas, kurioms yra prisistačiusi Jungtinė profesinė sąjunga dėl socialines paslaugas teikiančių  darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties sudarymo.
Sutarta sudaryti bendrą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jungtinės profesinės sąjungos atstovų derybų darbo grupę ir jau kovo mėnesio antroje pusėje pradėti derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties rengimo. Numatoma, jog ji bus taikoma socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 
Reiktų akcentuoti, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai jungtinį kreipimąsi dėl kolektyvinės šakos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų sutarties sudarymo pateikė bei prisistatė ne tik Jungtinė profesinė sąjunga. Kolektyviai tai padarė Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos Vaikų globos namų profsąjungų susivienijimo, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos atstovai.
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija laikosi pozicijos, kad bendri suinteresuotų organizacijų reikalavimai bei kolektyvinės derybos bus ženkliai konstruktyvesnės ir veiksmingesnės, todėl ragina visas profesines sąjungas vienytis deryboms dėl kolektyvinės šakos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų sutarties sudarymo.        
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savininko teises ir pareigas įgyvendina 38 valstybėse socialinės globos įstaigose (vaikų globos namuose, socialinės globos namuose asmenims su negalia, specialiuosiuose globos namuose). Jose dirba apie 4 tūkstančius darbuotojų.   
 
 
LVTPS
informacija

Komentarai išjungti.