LR Seime apsvarstytas valstybės tarnybos įstatymo projektas

LR Seime apsvarstytas valstybės tarnybos įstatymo projektas

Birželio 13 d. LR Seimo Valstybė valdymo ir savivaldybių komitete (pagrindinis komitetas), buvo svarstomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr.VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas.

 

Kai kurie straipsniai, kurie aktualūs profesinėms sąjungoms ir kuriems komitetas pritarė:

I SKYRIUS. Bendrosios nuostatos, 6 straipsnis. Darbo santykius reglamentuojančių įstatymų taikymas valstybės tarnautojams ir kolektyvinės sutartys valstybės tarnyboje.

IV SKYRIUS. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. 17 straipsnis. Valstybės tarnautojų teisės. 6. Valstybės tarnautojai, kurie yra profesinių sąjungų atstovai, turi teisę dalyvauti sprendžiant valstybės tarnautojų vertinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo klausimus, taip pat dalyvauti profesinių sąjungų organizacinėje veikloje. Tam skiriama iki 16 valandų tarnybos (darbo) laiko per mėnesį ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis, tačiau bendras tarnybos (darbo) laiko valandų skaičius per metus negali viršyti 100 valandų. Kolektyvinėse sutartyse gali būti sulygta dėl didesnio tarnybos (darbo) laiko valandų skaičius.

V SKYRIUS. Valstybės tarnautojų karjera. 27 straipsnis. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas.15. Jeigu valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje yra įsteigta profesinė sąjunga (profesinės sąjungos), vienas vertinimo komisijos narys turi būti jos atstovas. Jis dalyvauja tik profesinės sąjungos narių vertinime. Jeigu įsteigtos kelios profesinės sąjungos nesusitaria dėl bendro atstovo skyrimo, profesinių sąjungų atstovas į vertinimo komisiją neskiriamas. Jeigu valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje profesinė sąjunga nėra įsteigta arba kelios profesinės sąjungos nesutaria dėl bendro atstovo skyrimo, į vertinimo komisiją įtraukiamas kitų įstaigos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių subjektų atstovas.

VTĮ projekto svarstyme dalyvavo LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė, pavaduotoja Rima Kisielienė ir Valdybos narys Vidmantas Punelis.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.