LVTPS kreipėsi į LR Seimą, dėl Valstybės tarnybos įstatymo

LVTPS kreipėsi į LR Seimą, dėl Valstybės tarnybos įstatymo

2018 m. kovo 22 d. Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, išsiuntė raštą LR Seimui, „Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1596“.

 

Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekte siūlomos nuostatos kelia susirūpinimą: profesinių sąjungų, galinčių veiksmingai prisidėti prie socialiai atsakingos visuomenės kūrimo, teisės yra nepagrįstai siaurinamos.

Vertinant projekte siūlomą reguliavimą būtina atkreipti dėmesį, kad 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime  Konstitucinis Teismas konstatavo, kad „valstybės tarnautojai – ypatinga socialinė grupė, kurios specifiką lemia valstybės tarnybos paskirtis ir visuomeninis reikšmingumas, kad konstituciniai reikalavimai valstybės tarnybai suponuoja tam tikrus reikalavimus valstybės tarnautojams, kad valstybės tarnautojų teisinis statusas, teisių ir laisvių, kurias jie turi pagal Konstituciją ir įstatymus, įgyvendinimas negali neturėti reikšmingų ypatumų“.

Valstybės tarnautojai, skirtingai nuo dirbančių pagal darbo sutartis, turi teisės aktais apribotas galimybes derėtis dėl savo darbo sąlygų. Šis projektas bando valstybės tarnautojų darbo sąlygas priderinti prie Darbo kodekse nustatytų minimalių standartų, kuriuos darbuotojai gali pasigerinti derybose dėl savo darbo sutarties, o valstybės tarnautojai teisiškai to daryti negali ir turės tik minimalias garantijas, dažnai mažesnes nei dirbantys pagal darbo sutartį asmenys. Tuo tarpu iš valstybės tarnautojo reikalaujamas ypatingas lojalumas valstybei, ko nereikalaujama iš dirbančio pagal darbo sutartį. Be to, valstybės tarnautojai bus diskriminuojami kitų valstybės naudai dirbančių asmenų atžvilgiu, nes tokios nuostatos netaikomos kitiems tarnautojams, pavyzdžiui prokurorams.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga teikia  pasiūlymus Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1596, kurie sudarytų palankesnes teisines prielaidas veiksmingam valstybės tarnautojų darbo,  socialinių, ekonominių teisių bei interesų atstovavimui ir gynimui.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.