LVTPS vadovų vizitas Rokiškyje

LVTPS vadovų vizitas Rokiškyje

Baigiantis rugsėjui, LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė, pirmininkės pavaduotojai Rima Kisielienė ir Jonas Katinauskas, lankėsi Rokiškio rajono socialinės paramos centre.

Ten susitiko su profesinės sąjungos atstovais, centro direktore Jolanta Paukštiene. Vėliau susitikimas tęsėsi Rokiškio rajono savivaldybėje.

LVTPS atstovus priėmė administracijos direktorė Nataša Aleksiejeva. Susitikome su administracijos atstovais, Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinės sąjungos komitetu bei Panevėžio teritorinės darbo biržos profesinės sąjungos atstovais.

Susitikimų metu diskutavome dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties nuostatų, naujojo Valstybės tarnybos įstatymo, aptarėme profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimą bei kitus profesinėms sąjungoms aktualius klausimus.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.