LVTPS valdybos susitikimas su Seimo nariais

LVTPS valdybos susitikimas su Seimo nariais

Š. m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos valdybos susitikimas su Seimo nariais.

Susitikime dalyvavo Seimo nariai: Virginija Vingrienė, Tomas Tomilinas, Vytautas Bakas, Aušra Papirtienė, Gediminas Vasiliauskas.

LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė pristatė klausimus, kuriuos reikėtų spręsti – nacionalinis susitarimas, bazinio dydžio ir bazinės mėnesinės algos atstatymas, socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, biudžetinio sektoriaus darbo apmokėjimo įstatymo projektas, Muitinės statuto projektas, Seimo kanceliarijos darbuotojų kolektyvinė sutartis.

Diskutuojant dalyvavo pirmininkės pavaduotojai Jonas Katinauskas, Rima Kisielienė, valdybos narė Gendrūta Slavinskienė, jie kalbėjo apie naujojo Darbo kodekso nuostatas – informavimą ir konsultavimą, darbo tarybas, Darius Nagelis ir pirmininkės pavaduotoja Virginija Gražinienė apie socialinių garantijų atstatymą ir darbo užmokesčio didinimą muitinės darbuotojams.

Valdybos nariai Janas Klimas ir Vidmantas Punelis apie seniai parengtą ir niekaip nepasirašomą Seimo kanceliarijos darbuotojų kolektyvinę sutartį. Jaunimo centro pirmininkė Gerda Kriščiūnaitė-Krocienėpateikė informaciją apie atliktos apklausos rezultatus, skirtus jaunimui iki 35 metų „Ar mes reikalingi Lietuvai?“

Susitikime dalyvavusi Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininkė Snieguolė Andruškaitė-Mikaliūnienė, domėjosi numatomu Žemės ūkio ministerijos perkėlimu į Kauną, kaip tai paveiks ministerijos darbuotojus.

Seimo nariai pažadėjo atkreipti dėmesį, sprendžiant profesinių sąjungų iškeltus klausimus.


 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.