ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS PIRMINĖS GRUPĖS SUSITIKIMAS SU MINISTERIJOS VADOVYBE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS PIRMINĖS GRUPĖS SUSITIKIMAS SU MINISTERIJOS VADOVYBE

Šių metų balandžio 25 d. įvyko ketvirtasis Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirminės grupės narių susitikimas su ministerijos vadovybe. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja R. Kisielienė.

Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna informavo, kad dėl Žemės ūkio ministerijos struktūros optimizavimo ir jos keitimo sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukti politinio pasitikėjimo pareigūnai. Šios grupės vadovas – viceministras Mindaugas Kuklierius. Ministras atkreipė dėmesį į tai, kad didelių struktūrinių pokyčių nenumatoma ir paprašė darbo grupės vadovą viceministrą Mindaugą Kuklierių pristatyti naująją ministerijos struktūrą detaliau.
Virginija Vingrienė pasiteiravus, kada ministerijos struktūros pakeitimai įsigalios, Andrius Burlėga atsakė, kad turėtų iki pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžios – maždaug po dviejų mėnesių.
Ministerijos profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininkė Snieguolė Andruškaitė-Mikaliūnienė pasidžiaugė, kad pagaliau pristatyta ministerijos struktūra ir pateikė ministerijos profesinės sąjungos pirminės grupės parengtą lentelę, dėl ministerijos darbuotojų duomenų, susijusių su darbuotojų išsilavinimu, įgyta kvalifikacija, suteiktomis kategorijomis ir klasėmis, bei paprašė ministerijos vadovybės pavesti Teisės departamento Personalo skyriui, pagal šioje lentelėje nurodytą informaciją, pateikti duomenis ministerijos vadovybei bei profesinės sąjungos pirminės grupės vadovybei, ribotam naudojimui tarnybiniais tikslais, kad būtų galima efektyviau organizuoti personalo valdymą ir tobulinti motyvacijos sistemą.
Diskutuojant dėl lentelėje pateiktos informacijos, kalbėjo Andrius Burlėga, Rytis Šatkauskas, Laimas Dieninis. Susitikimo metu nutarta Teisės departamento Personalo skyrių įpareigoti parengti ir pateikti ministerijos vadovybei ir profesinės sąjungos pirminės grupės duomenis apie darbuotojus pagal profesinės sąjungos pirminės grupės parengtoje lentelėje nurodytą informaciją.
Snieguolė Andruškaitė-Mikaliūnienė informavo, kad š. m. balandžio 12 d. susitiko su Valstybės tarnybos departamento direktoriumi O. Šarmavičiumi.
Š. m. balandžio 15 d. dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo Ministras Pirmininkas, finansų ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai, jo metu kalbėta apie bazinio darbo užmokesčio atkūrimą.
Vardindama nuveiktus darbus, Snieguolė Andruškaitė-Mikaliūnienė pasidžiaugė, kad bendradarbiaujant su Teisės departamento Personalo skyriumi, parengtos ir patvirtintos Žemės ūkio ministerijos vidaus tvarkos taisyklės, kuriose nustatytas lankstus darbo grafikas, leidžiantis efektyviau planuoti savo laiką ir išvengti nereikalingos įtampos.
Snieguolė Andruškaitė-Mikaliūnienė išsakė ir darbuotojų skundus dėl nevienodo darbo krūvio paskirstymo darbuotojams, dirbantiems tuose pačiuose skyriuose. Klausimas adresuotas Personalo skyriaus vadovams dėl galimų pakeitimų siūlymų, nes dirbti pagal principą „kas dirba, tam ir krauna“ nėra socialiai teisinga.
Virginija Vingrienė palietė klausimus, susijusius su atstovavimu artėjant pirmininkavimui Europos Tarybai. Atkreiptas dėmesys į tai, kad atstovams priskirta labai daug papildomų techninių darbų, t.y., jie patys organizuoja komandiruotę, atlieka apklausas užsisakydami bilietus ir viešbučius, o tai atima labai daug laiko ir energijos, todėl žmogus nesusikoncentruoja spręsdamas strateginius klausimus. Vadovybės atstovai pritarė, kad yra nemažai problemų, tačiau jos turėtų būti išspręstos.
Virginija Vingrienė iškėlė ir kitus aktualius klausimus – dėl pirmininkaujančiųjų Europos Tarybos darbo grupėse motyvavimo, komandiruočių organizavimo tvarkos liberalizavimo, atsisakant skrupulingai riboti skrydžių kainas, dėl to kartais tenka net atsisakyti suplanuotų svarbių pirmininkavimui susitikimų su ES institucijų atstovais, o buvimo komandiruotėje laiką, reikalaujant nuskridus į posėdį iš ryto, sugrįžti tos pačios dienos vakare, atkreipiant dėmesį į darbuotojų sveikatą ir darbingumą. Jos nuomone, pirmininkavimo Europos Tarybai metu, būtina užtikrinti tokias sąlygas, kad būtų kuo mažiau techninių kliūčių ir darbas vyktų sklandžiai. Snieguolė Andruškaitė-Mikaliūnienė atkreipė dėmesį į neformalaus bendravimo svarbą, kuris praktiškai neįmanomas, jei, dažnai net nesulaukęs posėdžio pabaigos dėl nepatogaus skrydžio laiko, darbuotojas privalo grįžti tą pačią posėdžio dieną.
Mindaugas Kuklierius atsakė, kad Užsienio reikalų ministerijoje numatytas fondas darbuotojams, atliekantiems pirmininkavimo funkcijas, motyvuoti, o dėl visų kitų paminėtų klausimų bus sprendžiama ir sudaromos sąlygos sklandžiam pirmininkavimo darbui.
Snieguolė Andruškaitė-Mikaliūnienė išsakė ministerijos darbuotojų prašymą dėl mini sveikatingumo ir poilsio centro įrengimo ministerijos patalpose ir paprašė vadovybės pritarimo šiai idėjai. Viceministrai Mindaugas Kuklierius ir Rytis Šatkauskas pritarė bei paprašė parengti ir pateikti konkretų šio pasiūlymo projektą.
Rima Kisielienė pristatė dar vieną iniciatyvą – organizuoti susitikimą su Valstybės tarnybos departamento direktoriumi, Žemės ūkio ministerijos ir kitų ministerijų atstovais ir ministerijoje organizuoti seminarą arba apskritojo stalo diskusiją valstybės tarnybai aktualiais klausimais. Viceministras Mindaugas Kuklierius neprieštaravo šiai iniciatyvai ir pasiūlė suderinti šio renginio datą ir laiką.

 
 
Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė
Profesinės sąjungos pirminės                                     
grupės pirmininkė

Komentarai išjungti.