METŲ REZULTATUS APTARĖ VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO PROFESINĖS SĄJUNGOS AKTYVAS

METŲ REZULTATUS APTARĖ VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO PROFESINĖS SĄJUNGOS AKTYVAS

Š.m. gruodžio 12 d. įvyko Vilniaus miesto socialinės paramos centro profesinės sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Profesinės sąjungos komiteto pirmininkė Irena Strakovska pateikė trejų metų profesinės sąjungos komiteto veiklos ataskaitą ir akcentavo, kad savo veikloje nuolat siekė teisingo apmokėjimo už darbą, kovojo už tai, kad darbo užmokestis būtų didinamas, kad būtų peržiūrimi darbo krūviai, gerinamos darbuotojų darbo ir socialinės garantijos.

Tikimės, kad darbai atlikti ne veltui, naujai išrinktas komitetas, o ir visi socialiniai darbuotojai, galės pasidžiaugti darbo užmokesčio padidėjimu ateinančiais metais.

Vilniaus miesto socialinės paramos centro profesinės sąjungos komiteto pirmininke išrinkta Birutė Melianienė.

 

 

 

 

Irena Strakovska, Komiteto narė

Komentarai išjungti.