MINIMALUS VALANDOS ATLYGIS BUS 5,15 LITO, MINIMALI MĖNESIO ALGA – 850 LITŲ

MINIMALUS VALANDOS ATLYGIS BUS 5,15 LITO, MINIMALI MĖNESIO ALGA – 850 LITŲ

Lietuvos darbo birža informuoja, kad nuo 2012 m. birželio 24 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2012, Nr. 70-3608), kuriuo nutarta nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 5,15 lito ir minimaliąją mėnesinę algą – 850 litų.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428066
Šiuo metu minimalusis valandinis atlygis yra 4,85 lito, minimalioji mėnesinė alga – 800 litų.
 
 
Lietuvos darbo biržos informacija
www.ldb.lt

 

Komentarai išjungti.