VERTINIMO KOMISIJA MUITINĖS DEPARTAMENTE

VERTINIMO KOMISIJA MUITINĖS DEPARTAMENTE

Šiemet karščiausias mėnuo Muitinės departamente buvo vasaris, kadangi šį mėnesį vertintas daugelio muitinės pareigūnų darbas.

Muitinės pareigūnų statutinė vertinimo komisija dirbo labai intensyviai, nes šiemet įvertinti 632, gerai įvertino 26 muitinės pareigūnus, 82 suteikta pirma kvalifikacijos kategorija, 143 antra kvalifikacijos kategorija, 142 trečia kvalifikacijos kategorija, 143 perkelti į aukštesnės kategorijos pareigas. Tačiau tinkamai savo pareigas atliko ne visi pareigūnai, nes 9 pareigūnus komisija įvertino patenkinamai ir 2 nepatenkinamai.  Profesinių sąjungų atstovai komisijos darbe dalyvavo stebėtojo teisėmis, nes dėl pagrindinių pareigų atlikimo profesinių sąjungų atstovams komisijos darbe neįmanoma dalyvauti nario teisėmis.
 
Vertinimo komisijoje stebėtojų teisėmis dirbo ir savo narius gynė Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, pavaduotoja Rima Kisielienė, Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos pirmininkas Darius Nagelis ir Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Gražinienė.
 
Klaipėdos teritorinėje muitinėje, vertinant pareigūnų tarnybinę veiklą, dalyvavo 130 pareigūnų. Labai gerai įvertinti – 120 pareigūnų. Pirma kvalifikacijos kategorija suteikta 7 pareigūnams, antra – 16, trečia – 25 pareigūnams. 7 pareigūnai įvertinti gerai, 19 pareigūnų suteiktos aukštesnės kategorijos pareigos ir tik vienas pareigūnas įvertintas patenkinamai.
 
Statutinė komisija, visus 73 Kauno teritorinės muitinės pareigūnus įvertino labai gerai, vieno, Kauno teritorinės muitinės vadovo, pareigūno įvertinimas patenkinamai, pakeistas į gerai, o dviejų patenkinamai įvertintų pareigūnų vertinimas pakeistas – nepatenkinamai.
73 labai gerai įvertintiems muitinės pareigūnams suteiktos aukštesnės kvalifikacijos klasės ar kvalifikacijos kategorijos, arba paskirtos vienkartinės įmokos. Tarp labai gerai įvertinų – 15 Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos nariai. Trys mūsų nariai įvertinti patenkinamai.
 
Vertinimo komisija pareigūnų teiravosi ne tik dėl darbo krūvio, nustatytų pažeidimų, nuobaudų pažeidėjams, domėjosi ir darbo organizavimo klausimais, darbo sąlygomis, pareigūnų aprūpinimu apranga, specialia įranga, žmogiškaisiais resursais (vadovų), darbo santykiais, emociniu klimatu darbe.
 
Didelio susidomėjimo sulaukė pareigūnai-kinologai. Jie pažeidimus išaiškina keturkojų draugų pagalba. Pastarųjų pagalba – labai veiksminga, nes išaiškina neteisėtai per sieną gabenamas kontrabandines prekes: cigaretes, narkotikus ir kt.
 
Nors veikia rentgeno sistema, bet kontrabandinius krovinius gabenantys pažeidėjai sugeba įsirengti modernias slėptuves, papildomus kuro bakus.
Muitinės pareigūnai gauna daug informacijos iš Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų.
 
Muitinės departamento direktorė Ramutė Liupkevičienė teigiamai atsiliepė apie tuos pareigūnus, kurie dirbo savarankiškai ir dorai.
 
Vertinimo metu išaiškėjo, kokie skirtingi ir specifiniai daugelio muitinės pareigūnų charakterio bruožai, kaip jie brangina darbo vietą ir dorą vardą.
 
Tuomet suvoki, kad ir jiems reikia pritarimo, padrąsinimo, paskatinimo.
Bendras Muitinės departamento ir profesinių sąjungų darbas, jau dabar atneša daug teigiamų rezultatų, kurių nematome kitų valstybinių institucijų  kolektyvuose.

 
Irena Petraitienė
LVTPS
pirmininkė

Komentarai išjungti.