Municipalizacija, darbuotojų dalyvavimas ir darnus darbas: naujų sąjungų konstravimas

Municipalizacija, darbuotojų dalyvavimas ir darnus darbas: naujų sąjungų konstravimas

2015 m. gruodžio 3 d. Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Reda Guerrero dalyvavo seminare „Municipalizacija, darbuotojų dalyvavimas ir darnus darbas: naujų sąjungų konstravimas“, kuris įvyko Briuselyje, Belgijoje. 

Seminare dalyvavo svečiai iš Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Šviedijos, Olandijos, Albanijos, Rumunijos. Prasidėjus seminarui renginio koordinatorius ETUI atstovas Sigurt Vitols bei EPSU astovė Christine Jacob pasakė įžangines kalbas. 

Labai įdomi buvo PSIRU (Public services international research unit) atstovo Emanuela Lobina prezentacija „Municipalizacija taupant, nepavykusi privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė“, kurioje buvo kalbama, kaip vyriausybinių ar savivaldybių įmonių (vandens, elektros ar kitų) privatizacija pasaulyje nepasiteisino. Prancūzijoje, kurioje pirmiausia pradėta municipalizacija, dabar vyksta atvirkštinis procesas – municipalizacija, stengiamasi visas viešąsias paslaugas grąžinti į savivaldybių rankas. Aptartos priežastys kodėl privatus verslas nepateisino įdėtų vilčių. Pranešėjas iškėlė klausimą: ar darbuotojas nukenčia municipalizuojant įmonę, kurioje dirba? Pateikė pavyzdžių, kad galima municipalizuoti įmonę taip, kad darbuotojo darbo atlyginimas ir sąlygos nepasikeistų pvz. Grenoblyje, Prancūzijoje). Informavo, kad daugiausia viešųjų paslaugų įmonių privatiztuota Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Čilėje. 

Vėliau darbas vyko 2 grupėse, kuriose aptarta padėtis konkrečioje šalyje, spręsta, kaip profesinės sąjungos gali padėti municipalizuojamų įmonių darbuotojams. Grupių išvadas pateikė Cedric Depolier (Prancūzija) bei Bert de Haas (Olandija). 

Išklausytas Satoko Kishimoto iš Tarptautinio Amsterdamo instituto pranešimas. Ji teigė, kad per 15 metų 235 miestai 37 šalyse susigrąžino vandens tiekimo paslaugas į savivaldybių rankas, tai palietė apie 100 mln. žmonių. Informaciją galima rasti https://www.tni.org/files/download/ourpublicwaterfuture-1.pdf.

Norintiems plačiau susipažinti, siūloma perskaityti ataskaitą „Viešosios paslaugos atakuojamos“ (http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/public-services-under-attack.pdf). 

Prezentaciją pateikė ir Vokietijos atstovė Tanja Witzbe. Pabaigoje Christine Jacob apibendrino seminaro išvadas.

 

Mažeikių savivaldybės profesinės sąjungos pirmininkė

Reda Guerrero

Komentarai išjungti.